Your search results

Uus Maa toob turule ehitus konsultatsioonide teenuse

Posted by UusMaaPluss on september 6, 2010
| 0

Uus Maa Kinnisvarabüroo teatab, et alates käesoleva aasta juunist on võimalik klientidel tellida omanikujärelvalve, ehitise tehnilise ekspertiisi  ja ehituskvaliteedi kontrolli teenust.

“Kodu ostmine on enamasti inimese elu suurim ost ning seda tehes oleks ju loomulik, kui inimene veendub, et ostetavaga on kõik korras,” osutas Uus Maa ehitusekspert Guido Miller põhjusele, miks ehitusdokumentatsiooni kordategemine on vältimatu. “Kui ostame külmkapi või pesumasina, siis on ju teada, et seadmega tulevad kaasa ka vajalikud dokumendid. Miks majaga peaks teisiti olema?” küsis ta. Miller lisas, et näiteks kindlustusjuhtumi puhul võib kindlustusselts isegi loobuda hüvitise tasumisest, kui hoonel puudus kasutusluba. Samuti on juhtumeid, kui kinnisvara ostu-müügi tehing jääb kasutusloa puudumise pärast katki. 

“Lisaks on teada, et nii finantsasutused kui ka ostjad nõuavad, et müüja esitaks korralikult vormistatud ehitusdokumentatsiooni,” ütles Miller.

Eelnev on ka põhjus, miks tänasest pakub klientide nõudmisel ka Uus Maa Kinnisvarabüroo ehitusdokumentatsiooni halduse teenust. „Maakler on sageli kliendile muuhulgas abiks ka laenunõustamisel ning parima krediidiasutuse valimisel. Tingituna panga nõudest ehitise dokumendi korrashoiuks, teeb meie uus teenus kliendile kinnisvara vahendamise protsessi mugavamaks ja kiiremaks“ ütleb Uus Maa Kinnisvarabüroo turundusjuht Hanni Niidas

Guido Miller selgitas, et kui kasutusloata hoonel selguvad varjatud puudused, on võimalik küll ostu-müügi tehing tagasi pöörata, ent see käib läbi kohtu ning on ääretult pikk ning valuline protsess.
“Seepärast lisab korrektne dokumentatsioon kindlust, et hilisemalt ei tule kohtuteed jalge alla võtta,” selgitas Miller, osutades eelkõige buumiaegsetele uusehitistele, mille arendajad olid pahatihti muudelt elualadelt pärit ning ehitised seega üle jala valminud.

Hea teada
Selline nimekiri dokumente on vaja üksik- ja väikeelamu kasutusloa taotlemiseks:
1. Kasutusloa taotlus koos lisadega ehitise oluliste tehniliste andmete ja eluruumi andmete kohta;
2. Ehitusleht;
3. Veevarustuse ja prügiveo lepingute koopiad;
4. Deklaratsioon või tunnistus elektripaigalduse nõuetekohasuse kohta;
5. Teatis gaasipaigalduse nõuetekohasuse kohta;
6. Hoone ja tehnovõrkude teostusmõõdistused;
7. Riigilõivu maksekorralduse koopia;
8. Ehitamise täitedokumentatsioon;
9. Oluliste ehitustoodete ja materjalide sertifikaadid;
10. Energiamärgis;
11. Ehitise ülevaatuse akt.

Compare Listings