Your search results

Uus Maa Kinnisvarabüroo väljastab energiamärgist

Posted by UusMaaPluss on september 6, 2009
| 0

Pressiteade
08.06.09

Uus Maa Kinnisvarabüroo annab teada, et ettevõtte uue sidusteenusena on lisandunud energiamärgise väljastamine, kuna 2009. aastast tuleb hoonete ja nende osade müüjatel ja välja rentijatel esitada tehingu sõlmimisel energiamärgis. Uus Maa hakkab energiamärgist väljastama Tallinna, Tartu ja Viljandi esindusbüroos. Energiamärgise teenusehind on sõltuvalt objektist 1000 – 3000 krooni.

Alates 1. jaanuarist 2009 on inimestel, kes soovivad projekteerida uut eluaset, osta või üürida maja või korterit, õigus nõuda hoone energiamärgist. Energiamärgis näitab, kui energiasäästlik on soetatav kinnisvara. Mida kõrgem on hoone energiatõhususe klass (A-st kuni G-ni), seda väiksemad on tulevikus energiaarved.

Uus Maa Kinnisvarabüroo hakkab energimärgise dokumenti väljastama Tallinna, Tartu ja Viljandi kontoris, kus sellega tegelevad spetsiaalselt koolitatud ja lubadega spetsialistid.

Uus Maa Kinnisvarabüroo hindamisosakonna juhataja Monika Kuntsel ütleb: “Märgise olemasolu võib olla heaks argumendiks hinna kujunemisel ning energiamärgis annab ostjale garantii, et elamispinna igakuised ülalpidamiskulud püsivad samal tasemel, suurenedes ainult koos üldise energiasektori hinnatõusuga. Euroopa Liidu seaduse jõustumine Eestis on igati teretulnud, muutes kinnisvara ülalpidamiskulud ostjate jaoks selgemaks ja lihtsalt mõistetavaks, sest ostjatele on kuludokumendid väga olulised.”

Energiamärgis on energiatarbimist kajastav dokument, mis näitab, kui palju hoone või selle osa (korter) tarbib energiat, mis kulub hoone kütmisele, jahutamisele, vee soojendamisele, ventilatsioonile, valgustusele ja võimaldab seda võrrelda teiste samaväärsete hoonete energiatarbimisega.
Hoone energiamärgis annab tavatarbijale selgelt eelise ja enne uue kodu soetamist teabe, milline on korteri/maja/hoone keskmine aastane energiatarbimine. Sellega stimuleeritakse majaomanikke ja ehitajaid muutma hooneid energiasäästlikumaks.

Olemasolevate hoonete puhul peab energiamärgis olema kõikidel hoonetel või nende osadel, mis on ostetud pärast 1. jaanuari 2009. Energiamärgise olemasolu peab tagama hoone omanik. Uute hoonete puhul, mille projekteerimist alustatakse 2009. aastal, peab energiatõhusus olema tagatud selle ettevõtja või isiku poolt, kes koostas hoone projekti. Energiamärgise kehtivusaeg on 10 aastat.

Uus Maa Kinnisvarabüroo on olnud Eesti kinnisvaraturu turuliider vahendus- ja hindamisteenuste osas viimased kümmekond aastat ning omab esinduskontoreid kõigis Eesti suuremates linnades. Uus Maa sidusteenuste hulka kuuluvad peale kinnisvara vahendusteenuse ka kinnisvara hindamine, kolimisteenus, energiamärgise väljastamine ning Uus Maa Invest ostab klientidelt soodsa hinnaga kinnisvara.

Compare Listings