Your search results

Ostja võib nõuda energiamärgise olemasolu

Posted by UusMaaPluss on aprill 1, 2009
| 0

Energiamärgis on Euroopa Liidu direktiiv hoonete energiatõhususe kohta ja on kohustuslik Eesti
Vabariigi territooriumil hoonete võõrandamisel alates 1.jaanuarist 2009.
Hooneühistu seaduse kohaselt tellib energiamärgise ühistu juhatus omal algatusel või vähemalt
ühe ühistu liikme soovil ning saamise kulud kannab korteriühistu.
Märgis annab teabe selle kohta, kas ehitisregistris hoone küttesüsteemi liigi kohta olev teave on
kooskõlas kehtiva tegeliku olukorraga.

Energiamärgis kehtib kuni 10 aastat ja selle saamiseks tuleb koolitatud spetsialistil, hoone
energiaaudiitoril, teha hoone põhjalik energiaaudit või koostada arvete põhjal kalkulatsioon.
Kinnisvara müües on oluline teada, et energiamärgis on 2009. aasta algusest kohustuslik, kuid selle
puudumisel ei trahvita ega rakendata muid sanktsioone. Kui aga ostja nõuab energiamärgist, on
vara võõrandajal kohustus esitada kehtiv energiamärgis.

Kindlasti annab energiamärgis ostjale garantii, et elamispinna igakuised ülalpidamiskulud püsivad samal
tasemel, tõustes ainult koos üldise hinnatõusuga energiasektoris.
Seega on Euroopa Liidu seaduse jõustumine Eestis igati teretulnud, muutes kinnisvara
ülalpidamiskulud ostjate jaoks selgemaks ja lihtsalt mõistetavaks.

Korralikult soojustatud fassaadidega ja uued, tänapäevastele nõuetele vastavad hooned peavad
kinnisvaraturu hinnalanguses paremini vastu. Juba praegu on korterite ostjatel oluline vaadata
läbi kuludokumendid, mida ka üldjuhul tehakse. Soovitan klientidele, kes hetkel oma korteri
müügiga tegelevad, aegsasti tõstatada ühistus energiaauditi tellimise küsimus. Seega on kindlasti
üsna pea hoomata tendentsi, et energiamärgisega korter või maja läheb müügiks nobedamalt ja
parema hinnaga kui seda mitte omav elamispind.

Tiiu Lehtonen
Uus Maa Kinnisvarabüroo elamispindade konsultant

Compare Listings