Your search results

Eesti kinnisvaraturg languses

Posted by UusMaaPluss on august 8, 2008
| 0

Kogu Eesti kinnisvaraturul valitseb rahulik periood. Suuremas osas on see põhjustatud odava laenuraha juurdevoolu katkemisest, majandusolukorra muutumisest nii Eestis kui ka kogu Euroopas, liiga kõrgele tõusnud kinnisvarahindadest ning inimeste tulevikuootuste muutumisest. Vähemal määral hoiab kinnisvaraturgu vaiksena ka suvine puhkuste aeg, mil sesoonsusest tulenevalt tehakse iga-aastaselt vähem tehinguid. Kinnisvaratehingute arv Eestis on viimase aastaga vähenenud erinevates piirkondades 30-40%. Enim kinnisvara ostu-müügilepinguid sõlmiti aastatel 2005-2006, praeguseks hetkeks on kinnisvaraturg tehingute arvu poolest langenud 2002.-2003. aasta tasemele. Tehingute koguväärtus on langenud 2005. aasta tasemele. Sügisel võib oodata mõningast aktiivsuse suurenemist, kuid üldiselt peaks tehingute arv jääma sarnaseks esimese poolaastaga. Märkimisväärset olukorra paranemist võib oodata järgmise aasta varakevadel, kui hinnad on veel langenud ning üldine majandusolukord paranema hakkab.

Tallinn
Tallinna kinnisvaraturg on suviselt vaikne. Tehinguaktiivsus on võrreldes eelmise aastaga langenud u 35%, tehinguhinnad on langenud korterite puhul u 15-20% ning elamumaa ja eramute osas ka kuni 40%. 2007. aasta kevadel, mil korterite hinnad olid tipus, maksis 2-toaline väga heas seisukorras paneelmaja korter Mustamäel 1,1-1,15 mln krooni, tänasel päeval on samaväärseid kortereid võimalik soetada ka hinnaga 0,95-1,0 mln krooni. Peamiseks tõkkeks uue kodu ostmise juures on varasema eluaseme müümine soovitud hinnaga ning loodetud summas laenu saamine pankadest. Ka järgmise kvartali jooksul on oodata Tallinna ja Harjumaa elamispindade turul suhteliselt vaikset ja rahulikku aega. Tehingumahud on oodatavasti II kvartaliga sarnased, mõnevõrra võib tehinguaktiivsus ka tõusta tulenevalt sügisesest sesoonsusest. Uusi suuri arendusi kergekäeliselt ette ei võeta ning üritatakse realiseerida olemasolev maht. Kindlasti võib ka edaspidi näha märkimisväärseid pakkumishindade langetamisi, kuna siiani on pakkumises nii kortereid kui ka eramuid liiga kõrgete hindadega.

Tartu
Korterite turg on Tartus olnud üsna stabiilne, uusi kortermaju pakkumisse ei ole lisandunud ning kulub veel aega olemasolevate realiseerimiseks. Tartus toimub jätkuvalt hindade diferentseerumine – ostjad on muutunud nõudlikumaks ja teadlikumaks ning üha rohkem pööratakse tähelepanu pisidetailidele ja kvaliteedile. Korrigeerumine toimub suhteliselt aeglases tempos, heas asukohas korterite hinnad püsivad samal tasemel ja tehinguaktiivsus on stabiilselt madal. Üürikorterite nõudlus hooajaliselt sügise lähenedes kasvab ja hinnad tõusevad. Majade turul on pakkumisse lisandunud palju müügi eesmärgil ehitatud n-ö valge karbi kujul eramuid, mille hindadel on kindlasti veel langusruumi. Elamukruntide osas langevad põllupealsete uusarenduspiirkondade kruntide hinnad edasi, hea asukoha ning väljakujunenud infrastruktuuriga piirkondades olulist hindade alanemist ei prognoosi.

Pärnu
Elamispindade puhul on Pärnus märgata suuremat huvi just odavama (kuni 1 mln krooni maksva) kinnisvara vastu, mis vastab kohalike ostujõule. Teistest Eesti linnadest või välisriikidest ostjaid on oluliselt vähem kui varasemal aastal. Suvel on Pärnus aktiivne üüriturg, kuid tulenevalt selle suve mitte nii headest ilmadest on ka sellel turul vaiksem kui tavaliselt. Jätkuvalt tehakse tehinguid ka eksklusiivsete ja hinnatud piirkonnas paiknevate korterite ja eramutega. Keskpäraste elamispindade ja kruntide müümine on raskendatud, kuna suveajal mõtlevad vähesed eluaseme soetamisele ning lükkavad protsesse sügisesse. Korterite hinnad on Pärnus aasta algusest langenud u 7% ning eramute hinnad linnas sees ja maakonnas 5-15%.

Rakvere
Rakveres on kinnisvara pakkumiste arv stabiliseerunud, kuid sõlmitud tehingute arv liigub alates 2006. aasta lõpust langustrendis. Hinnatase säilis kuni käesoleva aasta kevadeni, mil hinnalangus lisaks pakkumishindadele ka tehinguhindades kajastuma hakkas. Kokku on korterite hinnad aasta algusest langenud 5-7%. Kuna eramute tehinguid toimub vähe, on raske välja tuua adekvaatset tehinguhindade muutumist, kuid müügihindu on korrigeeritud ca 20%. Elamispindade turul on tehinguaktiivsus ka edaspidi suhteliselt madal, jäädes kuus u 15 tehingu piiresse. Müüjad on sunnitud olema ostjate suhtes vastutulelikud, et müügiedu tagada

Compare Listings