Your search results

Perele maja ostmine peaks hakkama asukoha valikust

Posted by UusMaaPluss on jaanuar 2, 2008
| 0

Eramu ostmisel on kõik asjaolud tähtsad, sest inimene ostab endale kodu, kus tal peab olema hea ja mugav elada.

Kodu otsimist tuleb loomulikult alustada õige asukoha leidmisest, mis ongi elukoha puhul kõige määravam. Asukoha otsimisel omab tähtsust infrastruktuuri olemasolu lähiümbruses (teed, valgustus, haridus-, kultuuri- ja teenindusasutused), ümbritsev keskkond (heakord, haljastuse olemasolu, ümbruskonna hoonestus), liiklustihedus.
Asukoha valikut mõjutab kindlasti ka eramu juurde kuuluva krundi suurus, mis võib erineda eri kohtades kordades, samuti tehnovõrkude olemasolu. Osadele inimestele on olulised ka naabrid ja nende koduloomad, sest maja ostetakse üldjuhul aastateks.
Kui eramu otsijal on selge, millist elamist ta otsib/vajab (suurus, arhitektuur, mis materjalist ehitatud), on oluline elamu seisukord.
Kindlasti vajab eelnevalt kasutatud eramu uue ostja vaatepunktist lähtudes investeeeringuid remondiks/kaasajastamiseks/ümberehitamiseks, et saada endale meelepärane kodu.
Ivesteeringute suurus mõjutab sel juhul ostu-müügihinda. Näiteks, kui osutub vajalikuks vahetada katusekate või ümber ehitada küttesüsteem, on see suhteliselt suur kulu. Halvimaks näiteks võib olla viimastel aastatel kiirustades ehitatud elamute kvaliteet, kus majal puudub piisav soojustus või ilmnevad muud raskelt parandatavad ehitusvead. Täielikult renoveerimist vajavat maja ostes on võimalik neid vigu vältida. Kvaliteetselt ehitatud eramu puhul võib arvestada madalamate ekspluatatsioonikuludega.
Kokkuvõttes võib öelda, et ei ole väheolulisi tegureid, kõik on tähtsad ja iga kodu otsija on eriline oma soovides-tahtmistes-võimalustes.

Monika Kuntsel
Uus Maa Kinnisvarakonsultandid maade ja majade hindamisgrupi juhataja

Compare Listings