Your search results

Paldiski linn ja lähipiirkond arenevad kiiresti

Posted by UusMaaPluss on jaanuar 7, 2008
| 0

Hea liiklusühenduse tõttu Tallinnaga kuuluvad Paldiski ja Keila Tallinna linnastusse, kus asulate vahel toimivad mitmekesised seosed ning tihe tööalane liikus. Paldiskit iseloomustab ka hea transpordiühendus pealinnaga – regulaarselt sõidavad nii rongid, bussid kui ka marsruuttaksod. Paldiski kaugus Tallinnast on 48 km ja Keila linnast 25 km.

Viimaste aastate jooksul on Paldiski linnapilt oluliselt muutunud – enamikes Paldiski korterelamutes on uuendatud fassaadiviimistlus. Mitmetes elamutes on renoveeritud ka trepikojad, vahetatud tehnosüsteemid ning remonditud katusekate. Lammutatud või rekonstrueeritud on suurem osa omal ajal sõjaväe poolt mahajäetud ehitistest.

Sarnaselt teiste piirkondadega on ka Paldiskis 2007. aasta jooksul on toimunud mõningane hinnalangus, mis on jäänud olenevalt objekti tüübist ja seisukorrast 5-15% vahele. 2007. aasta novembrist algas järsk müügitehingute arvu vähenemine, mis kulmineerus aastavahetuse paiku. Kevade poole hakkas ostjate huvi jällegi vaikselt suurenema ning tehingute arv kasvas mõnevõrra. Käesoleva aasta märtsis kinnitati Paldiski Tehnopargi detailplaneering ning seejärel oli koheselt märgata kasvavat huvi Paldiski korteriturul. Maikuus alustati tehnopargi infrastruktuuri ehitustöid. Ca 25 ha territooriumile rajatakse 24 kaasaaja nõuetele vastavat tootmis- ja ärimaa kinnistut koos sinna juurde kuuluvate tehnovõrkudega. Lisaks ostuhuvi kasvule aktiviseerus märgatavalt ka korterite üüriturg. Kõige suurem huvi üürikorterite vastu tekkis ehitusettevõtetel, kes soovivad oma töötajaid ehitusobjektide lähedusse majutada. Populaarsed on lühiajalised, kuni kolmekuulise tähtajaga üürilepingud ning võimalikult madala üürihinnaga korterid.

Kui 2007. aasta II poolel oli Paldiskis pakkumises stabiilselt ligikaudu 70 korterit, siis kinnisvaraportaali www.kv.ee andmetel on 2008. aasta II kvartalis pakkumises ca 130 korterit. Pakkumised on hinnavahemikus 265 000-960 000 krooni, so 8 700-12 000 kr/m2. Järelturule on jõudnud ka 2006. aastal rekonstrueeritud Rae tn 42 elamus paiknevad korterid, millega käesoleva aasta kevadel toimusid Maa-ameti andmetel müügitehingud keskmiste hindadega 10 000-13 000 kr/m2.

2007. aasta lõpus valminud Rae tn 36 elamus on arendaja Omakodumaja andmetel on 2008. aasta suve alguseks 60 korterist müüdud 6 ja broneeritud 14 korterit ning keskmine hinnatase jääb vahemikku 14 700-16 000 kr/m².

Vanemate korterite osas oli 2008. aasta II kvartalis piirkonna hinnatase suhteliselt ühtlane ja hinnakõikumisi on tehingute osas vähe. Kinnisvaraportaali www.kv.ee andmetel on viimase poole aastaga langenud müügipakkumiste keskmine ruutmeetrihind ca 10% ja keskmine hinnatase on langenud 2006. aasta keskpaiga tasemele. Võib märkida, et korteriturul on palju aktiivseid uue kodu otsijaid, kuid ostuotsus julgetakse langetada vaid juhul, kui korteri hind on tõepoolest soodne ning hetke turusituatsiooni keskmisest madalam. Aprilli- ja maikuu tehingute põhjal võib järeldada, et Paldiski linnas otsitakse ja ostetakse kortereid, mis ei ületa 500 000 krooni piiri.

Tulevikuprognoosina võib Paldiski arengu jaoks olulisemateks suundumusteks pidada Tallinna valglinnastumist ning tööstuse nihkumist Tallinnast välja. Üldiselt võib lähiaastateks prognoosida Paldiski korterituru elavnemist seoses tehnopargi rajamisega ja sellega kaasneva töökohtade arvu kasvuga. Lähituleviku plaanides on ka Alexela mahutipargi suurendamine ning olulise mõjuga oleks eeldatavasti ka Põhjasadama kavandatav laienemine, mille tulemusena oodatakse samuti sealsete töökohtade arvu kasvu.

Lähtudes eelnevast, võib lähitulevikuks prognoosida Paldiskis mõistliku hinnaga heas seisukorras elamutes asuvatele remonditud korteritele müügiedu ning kindlasti on oodata hinnakorrektsioone nende korterite müügihindade osas, kus omanikud on alustanud müüki liiga kõrge hinnaga.

Margit Preegel
Uus Maa kinnisvarakonsultantide nooremhindaja

Compare Listings