Your search results

Nõmmele kodu ostes mängib suurt rolli emotsioon

Posted by UusMaaPluss on mai 6, 2007
| 0

Nõmme on linnaosa, mis rikastab Tallinna struktuuri oma loodusläheduse, sõbralikkuse ning iluga. Kinnisvara soetajad ei osta endale üksnes kodu, vaid sellega kaasneb ka turvaline ümbruskond, privaatsus ning silmailu ümbritseva keskkonna näol.

Nõmme linnaosa pakub parimat elukeskkonda mändide all.

Enamjaolt tundub just emotsioon, mis mängib suurt rolli ostu tegemisel, kohati isegi tähtsam faktidest ja numbritest. Kodu soetamisel pannakse kõige enam rõhku sellele, et kõigi pereliikmete vajadused saaksid rahuldatud, arvesse võttes ka uue elukoha tulevikuväärtust. Määravaks saab lasteaedade ning koolide olemasolu ja lähedus ning üleüldine keskkonna turvalisus ja privaatsus, mis oleks justkui Nõmme linnaosa motoks. Jätkuvalt üritatakse elukvaliteeti parandada ning kolitakse suurematesse ja privaatsematesse paaris-, rida- ning eramajadesse. Eriti nõutud on kehtestatud detailplaneeringuga krundid, mis annavad ostjale kindluse, kuidas on kavandatud lähiümbrus, kui kaugel asuvad naabrid, vesi, kanalisatsioon, gaasitrass jne.

Nii eramute kui ka kruntide osas ületab nõudlus pakkumist. See tuleneb Nõmme kõrgelt hinnatud väärtusest ning sellest, et sealsed elanikud on Nõmmele lojaalsed ning ära kolida sealt ei soovi. Kui elamispind jääb kitsaks või on seda vaja vahetada muul põhjusel, siis reeglina vahetatakse pinda linnaosasiseselt. Sellest tulenevalt on elamumaaga tehingute arv Nõmme linnaosas tagasihoidlik, olles Maa-ameti andmetel keskmiselt 30 tehingut kuus. Pakkumisel on eramuid alates amortiseerunud ja elamiskõlbmatutest väikestest n-ö aiamajadest kuni täielikult renoveeritud 500 m2 villadeni välja. Ka hinnavahemik on tulenevalt objekti eripärast äärmiselt lai -1,7 miljonist kuni 29,5 miljonini. Laia hinnaskaala põhjustavad asukoht, krundi ja eramu suurus, kõrghaljastuse olemasolu või selle puudumine ning ka eramu seisukord ja viimistlustase. Ja loomulikult annab emotsionaalseima tõuke kinnisvara soetamisele vaade, sest mis võikski olla nauditavam kui vabas looduses väljas terrassil istuda ning silmitseda enda ees laiuvat looduslikku ja rahustavat ümbruskonda.

Enim meelehärmi võib kinnisvara soetajatele teha see, kui nende majade kõrvale kerkib mõni korterelamu või kärarikas ostukeskus. Nõmme linnaosa ehitusmäärus aga välistab taolise teguviisi ning jätkab piirkonna eripärade ja traditsioonide edasiviimist, et hoida seda vähestki looduslikku toredust. See aga ei pärsi piirkonna arengut. Linnaosa laiendab pidevalt oma mõjupiirkonda ja kehtestatud üldplaneering piirab tiheasustuse tekkimist, sest uued elamukrundid ei tohi olla alla 1200 m2 ning miljööväärtuslikud piirkonnad säilitavad oma vana arhitektuuri.

Nõmme kinnisvara omanik võib kindel olla, et loodusliku männimetsaga ümbritsetud hoonetega linnaosa miljöö säilimise eest võitleb linnaosavalitsus nii kiivalt, et elanikud võivad erinevalt teiste linnaosade asukatest märksa rahulikumalt hingata. Tänapäeva kiires elutempos tuleb leida aega puhkamiseks. Nõmme linnaosa pakub lõputult võimalusi, olgu siis tegemist terviseradade, puhkekeskuste või vaba aja veetmise kohtadega. Samuti on rajatud kümneid mänguplatse ning parke üle terve Nõmme, mis võimaldab inimestel kvaliteetaega oma pere seltsis veeta.

Silva Rahnel
Uus Maa Kinnisvarabüroo maade ja majade maakler

Compare Listings