Your search results

Millest sõltub kinnisvarahindamise tasu?

Posted by UusMaaPluss on jaanuar 3, 2007
| 0

Kinnisvarahindamine on väga sagedasti kasutatav teenus kinnisvara ostu või müügi protsessis.

Kinnisvarahindamise teenustasu on paljuski erinev korterite, maade-majade ja äripindade puhul. Millest siiski sõltub kinnisvarahindamise tasu?

Kinnisvara hindamistasud sõltuvad peamiselt hindamisakti koostamiseks kuluvast ajast. Vastavalt Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu heade tavade koodeksile peab hindamistasu lisaks tööle kuluvast ajast sõltuma veel objekti olemusest, analüüsi põhjalikkusest, mahust, vastutusest töö täitmisel ning analoogsete toimingute eest tavaliselt makstavast tasust.

Tüüpsete elamispindade hindamisel on enamikul kui mitte kõigil kinnisvara hindamisega tegelevatel firmadel koostatud hinnakiri. Elamispindade hindamistasud on hinnakirjas toodud hindadest suuremad juhul, kui objekt paikneb kaugel või kui tegemist on eksklusiivse korteri või eramuga.

Äripindade hindamisel on hindamistasud kokkuleppelised ja ühtset hinnakirja koostatud ei ole. Põhjus on selles, et äriobjektid erinevad üksteisest väga suurel määral ja seetõttu ei ole võimalik ühtset hinnakirja koostada. Keerulisematele objektidele turuväärtuse leidmiseks on vaja läbi töötada suur hulk andmeid alates üldplaneeringust või detailplaneeringust kuni hoonestuse plaanide ja üürilepingute andmeteni. Suuremate objektide hindamisele kulub seetõttu mitu nädalat. Sellest tulenevalt ulatuvad ka hindamistasud sageli kümnete tuhandete kroonideni.

Uus Maa on sarnaselt mitmele teisele firmale kehtestanud hindamistasu maksmisel korra, kus üks kolmandik hindamistasust tuleb maksta ettemaksuna ning ülejäänud osa vahetult enne hindamisakti väljastamist. See on kompromisslahendus hindaja ja kliendi vahel. Paratamatult tuleb ette olukordi, kus tehing jääb mingi põhjusel ära ja kliendil ei ole enam tellitud hindamisakti vaja. Makstes ette ühe kolmandiku hindamistasust, on kliendil võimalik hindamisakti tellimisest loobuda, maksmata sealjuures kogu hindamistasu.

Hindamistasu on tavahinnast kõrgem, kui hindamisakt on vaja valmis teha kiirtööna väljaspool järjekorda. Sellisel juhul lisandub hinnale kuni 50%.

Rain Pints
Uus Maa Kinnisvarakonsultantide hindaja

Compare Listings