Your search results

Millest sõltub kinnisvara hindamise tasu?

Posted by UusMaaPluss on detsember 12, 2007
| 0

Hindamistasud sõltuvad peamiselt eksperthinnangu koostamiseks kuluvast ajast.

Vastavalt Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu heade tavade koodeksile peab hindamistasu lisaks tööle kuluvast ajast sõltuma veel objekti olemusest, analüüsi põhjalikkusest, mahust, vastutusest töö täitmisel ning analoogsete toimingute eest tavaliselt makstavast tasust.

Tüüpsete elamispindade hindamisel on enamikul kui mitte kõigil kinnisvara hindamisega tegelevatel firmadel koostatud hinnakiri. Elamispindade hindamistasud on hinnakirjas toodud hindadest suuremad, juhul kui objekt paikneb kaugel või kui tegemist on eksklusiivse korteri või eramuga. Mõlemal puhul muutub töö ajamahukamaks, kuna võrdlusbaasis olevate objektide hulk on oluliselt limiteeritum.

Äripindade hindamisel on hindamistasud kokkuleppelised ja ühtset hinnakirja koostatud ei ole. Põhjus on selles, et äriobjektid erinevad üksteisest väga suurel määral. Keerulisematele objektidele turuväärtuse leidmiseks on vaja läbi töötada suur hulk andmeid alates üldplaneeringust või detailplaneeringust kuni hoonestuse plaanide ja üürilepingute andmeteni. Suuremate objektide hindamisele kulub seetõttu mitu nädalat. Sellest tulenevalt ulatuvad ka hindamistasud sageli kümnete tuhandete kroonideni.

Uus Maa Kinnisvarakonsultantide OÜ on sarnaselt mitmele teisele firmale kehtestanud hindamistasu maksmisel korra, kus üks kolmandik hindamistasust tuleb maksta ettemaksuna ning ülejäänud osa vahetult enne hinnangu väljastamist. See on kompromisslahendus hindaja ja kliendi vahel. Paratamatult tuleb ette olukordi, kus tehing jääb mingil põhjusel ära ja kliendil ei ole enam tellitud hinnangut vaja. Makstes ette ühe kolmandiku hindamistasust on kliendil võimalik hinnangu tellimusest loobuda, maksmata sealjuures kogu hindamistasu.

Hindamistasu on tavahinnast kõrgem, kui eksperthinnang on vaja valmis teha kiirtööna väljaspool järjekorda. Sellisel juhul lisandub hinnale kuni 50%.

Rain Pints
Uus Maa Kinnisvarakonsultandid atesteeritud hindaja

Compare Listings