Your search results

Mäo risti kiire areng

Posted by UusMaaPluss on juuni 10, 2008
| 0

Oktoobri algul algasid Tallinn-Tartu-Luhamaa maantee kauaoodatud uue Mäo ümbersõidu ehitustööd. Palju on räägitud kogu maantee olulisusest ja vajadusest muuta see vähem ohtlikumaks, samuti rahastamisest – õigemini probleemidest sellega seoses. Vähem on lahatud seda, milline mõju on uue tee valmimine trassiäärsetele piirkondadele. Sellega seoses tooksin välja mõned tähelepanekud, mis puudutab kinnisvaraomanike ja võimalike investorite huvisid Mäo piirkonnas. 

Vahetus läheduses asuvatele kinnisvaraomanikele on magistraali ehitamine üldiselt hea uudis, sest seoses Mäo ümbersõidu väljaehitamisega saab hoo sisse ka üldine piirkonna areg ning kinnisvara väärtus, vaatamata kõigele, kasvab. Samas näeme hetkel pakkumisel olevate kinnistute hindadest, et mõned omanikud on hetkeolukorda arvestades oma ootustes liiga optimistlikud! Pakkumiste hindu tuleb korrigeerida.  Maaomanike seas on suurenenud huvi müüa kinnistuid ettevõtetele, kellele on ühel või teisel põhjusel muutunud piirkond atraktiivseks. On ettevõtteid, kes seda hetke on oodanudki, et nüüd tegutsema hakata ja välja valitud kinnistute kohta lõplik otsus langetada.

Et esimese klassi maantee Tallinnast Mäoni jõuaks, läheb veel mõni aasta aega, aga selle teadmise taustal on tekkinud teatud ootused. Et magistraali valmimisel jõuab ka liikluseeskirjadest kinni pidades Tallinnasse vähem kui tunniga, siis võib arvata, et kõrgendatud huvi on ka siinsete elamute järele. Ei tahaks küll uskuda, et sarnaselt suuremate linnade lähedusse ehitatud elamuarenduste laadset keskkonda mõni pealinna (või ka tulevikus Tartu) poolt tulev pere otsiks. Pigem näitab ka juba praegune trend seda, et otsitakse ikka ehedat talu- või maamaja, milles oma hõng ja maatükk selle küljes vähemalt hektar. Et kõik elamiseks vajalik: lasteaiad, koolid, kauplused, teenindusasutused ja ametkonnad jne suhteliselt lähedal asuvas maakonnakeskuses Paides asuvad, siis miks mitte ei võiks privaatsust ja originaalsust armastav, traditsiooniline Eesti pere Mäo lähedusse elama asuda.

Tallinn-Tartu maantee ja Rakvere-Pärnu maantee ristumiskohana on Mäo olnud kaua huviorbiidis teenindusettevõtlusesse investeerijatele. Lisaks erinevatele toitlustusasutustele koondub siia ka transpordi logistikaga seotud ettevõtmisi – kütusetanklad ja Mäo kolmnurka planeeritud bussiterminal võiksid olla mõned näited. Aga miks mitte arendada logistikakeskuseid, tehnoparke või tööstuskülasid. Tööstusega on siin end juba aegsasti sisse seadnud lisaks muudele etevõtetele Viking Windows ja Sakret, kuid Paide valla arengukava kohaselt nähakse võimalust Mäod ka rohkem tööstuspiirkonnana edendada. Otstarbekas oleks tuua ära tootmine linnadest, kus sellisena raisatakse maa ressurssi, logistiliselt paremasse kohta. Maa hind Mäo piirkonnas jääb ka pikemas perspektiivis alati alla Tallinna lähipiirkondadele.

Nagu öeldud, on müüjad sageli oma ootustes liiga optimistlikud, mistõttu on pakkumises krunte Mäo ristimiku lähistel kuni 280 kr/m2. Sellest tulenevalt on ka tehinguid siiani tehtud suhteliselt vähe ning pigem on tegemist sundvõõrandamistehingutega. Kümneid kordi odavamalt on võimalik leida krunte uuest teest veidi kaugemal ning mitte nii hea juurdepääsuga, sellisel juhul on hinnad isegi al 16 kr/m2.

Kohalike ettevõtjate ja omavalitsuse inimeste eestvedamisel arendatakse Mäos ka kultuuri- ja ajaloolist osa, mille näiteks võiks olla planeeritav Sise-motokrossihall, „Mini-Eesti“ teemapark ja Mäo mõisahoone.

Sillaotsa-Mäo osaüldplaneeringust tulenevalt ja lähtuvalt kehtivatest detailplaneeringutest on võimalik, et samal ajal kui ümbersõit valmib, saab uue näo kogu kolmnurga ala uue ristmikuni, kui investoritel jätkub meelekindlust ja piisavalt vahendeid. Viimane võib olla tõsiseim argument pidurdamaks Mäo kiiret arengut, küll aga majanduse tsüklilist käitumist arvestades ajutine takistus. 

Mairo Tambla
Uus Maa Paide büroo juhataja

Compare Listings