Your search results

Kuuldused Venemaa elanike sagenenud kinnisvaraostudest

Posted by UusMaaPluss on juuli 2, 2009
| 0

Nii eelmisel aastal kui ka 2009. aasta jaanuaris ei ole Uus Maa Kinnisvarabüroo vahendusel toimunud Ida-Virumaal ühtegi tehingut, kus kinnisvaraostjaks oleks olnud Venemaa kodanik, kellel ei oleks alalist elamisluba. Ehk siis tegemist on enamjaolt kas siin sündinud või pikka aega elanud venelastega, kes moodustavad ostjatest laias plaanis kolmandiku. Maa-ameti tehingute andmebaasile tuginedes võin sedasama ka üldisemalt väita, sest kokku on möödunud 2008. aastal eraisikutest kinnisvaraostjaid (eluruumid ja mitteeluruumid ning hoonestatud ja hoonestamata kinnistud) Ida-Virumaal olnud 2087 eraisikut, kellest 37,1 % olid kodakondsuseta ja Venemaa kodakondsust omavad elamisloaga isikud. Vastav näitaja oli 2007. aastal 35,6% ja 2009. a jaanuaris 36,1 %. Statistika kajastab kõiki välismaalasi, kuid rõhuv enamus neist on regioonile omaselt meie endi siin elavad vene kodanikud ja nn „halli passi” omavad venelased, mida näitavad selgelt ka suhtarvud. Seega mingisugusest tõusutendentsist Venemaa ostjate osas ei saa küll rääkida.

Läbi aastate juhtub ikka, et keegi Venemaalt tunneb huvi kas Peipsi-äärsete või Toilas asuvate kinnistute vastu. Samuti on huvi piirilinnas Narvas asuvate korterite soetamise vastu ja ka Narva-Jõesuu on populaarne. Üksikuid tehinguid korteritega ka toimub, kuid maade ja majade osas jääb see siiski vaid huvi tasemele, sest nende ostmisel on teatud valdades, nagu näiteks Toila, Iisaku või Illuka, piirangud ja seal ei ole Euroopa Liidu liikmesriigi kodakondsust mitteomaval isikul võimalik kinnistut soetada.

Hannes Hallik
Uus Maa Kinnisvarabüroo Jõhvi kontori juhataja

Compare Listings