Your search results

Kinnisvaratehingute köögipool ehk kuidas esitada ostjapoolne hinnapakkumine

Posted by UusMaaPluss on jaanuar 2, 2008
| 0

Eesti kinnisvaraturg omab üha rohkem euroopalikke jooni: korraldatakse kliendipäevi, nõustatakse kliente laenupakkumistes, tehakse hinnapakkumisi ja võetakse neid ka vastu.

Nimetagem siis mõned seigad, kuidas teha tõsiselt võetavaid hinnapakkumisi ja millistele pakkumistele omanik peaks reageerima. Kui ostja nägemus müüdava kinnisvara hinnas erineb müüja hinnasoovist, on asjakohane esitada ostjapoolne pakkumine. Juhul kui ostja soovib olla kindel oma väidete argumenteerituses,
tuleks enne hinnapakkumise esitamist olemasoleva info- ja pildimaterjali põhjal võtta suusõnaline hindamine, konsultatsioon pankadele hindamisteenust pakkuvatelt hindajatelt. Sellist teenust pakuvad kõik suuremad kinnisvarabürood ja see on tasuline (ca 500 EEK). Arvestades kinnisvaratehingu maksumust, on see siiski võrreldamatult vähe aega ja raha nõudev protseduur.
Kinnisvara hinnapakkumine on korrektne teha kirjalikult, e-maili või kirja teel. Omanikule tehtavas hinnapakkumises tuleks ära märkida ostuhuvilise nimi ja kontaktandmed. Oluline on kirja panna käsiraha suurus (Eestis on välja kujunenud 5-20% ostetava kinnisvara hinnast) ja ajagraafik, millal ostja on valmis allkirjastama võlaõiguslepingu, maksma käsiraha ja valmis sõlmima asjaõiguslepingu. Olgu siinkohal märgitud, et sageli just valmisolek tulla kiirelt notariaalsesse tehingusse mõjutab omanikku hinnas vastu tulema.
Hinnapakkumise tegemine eeldab ostuhuviliselt täpset ülevaadet oma rahalistest võimalustest ja nende ressursside liikumisest; vajadusel peaks eelnevalt olema käidud pangas laenuhalduri nõustamisel.
Eriti halvaks tooniks pean kergemeelseid või isegi pahatahtlikke hinnapakkumisi, mille sisuks on soov proovida, kui alla müüja on hinnas valmis tulema. Ostja peaks mõistma, et kui tema poolt esitatud hinnapakkumine on müüja poolt vastu võetud, siis see on ka teda siduv ja ta peab olema valmis oma esitatud seisukohtade eest vastutama. Elame me ju ikkagi lisaks juriidilisele ühiskonnaruumile ka moraalseid ja eetilisi põhimõtteid järgivas keskkonnas.
Kinnisvaratehinguid, mis nii ostja kui ka müüja poolelt sisaldavad aastatepikkust tööde vilja ning kus tegemist on ühe poole kodu ja teise poole tulevase koduga, ei maksaks kurnata negatiivsete emotsioonidega.
Allakirjutanu usub siiralt, et kinnisvaraturg korrastub mitte ainult hindade, vaid ka ostjate-müüjate vaheliste tehingu eelsete suhete ja asjaajamise korrektsuse koha pealt.

Tiiu Lehtonen
Uus Maa Kinnisvarabüroo kesklinna ja Kadrioru piirkonna maakler

Compare Listings