Your search results

Kevadine valduste ülevaatus ja tööde planeerimine

Posted by UusMaaPluss on jaanuar 4, 2011
| 0

Inimesel pole mitte ainult õigustatud unistus ja eluline vajadus leida kindel ja püsiv peavari oma kodus, vaid ka kohustus seda korras hoida ja hooldada.
Kevadel, kui lumi on sulanud, teeb peremees oma valduste ülevaatuse  ning planeerib  tegevused eelseisvateks puhastus-, taastus- ja remonditöödeks ja materjalide varumiseks ning koostab eelarve ja leiab vajadusel ka oma ala hästi tundvad spetsialistid.

Kuna iga hoonet tuleb hinnata eraldi, on järgnevad soovitused/nõuanded üldistavad.
Hoolduse eesmärk on säilitada elamule esitatavad nõuded:
*mehaaniline tugevus ja stabiilsus
*tuleohutus
*keskkonnaohutus
*mürakaitse
*energiasäästlikkus

Vastavalt ehitusseadusele vastutab ehitise ohutuse eest selle omanik. Elumajja koondub inimeste kogu isiklik elu: puhkamine, suhtlemine, söömine ja looming ja et see kõik saaks tõrgeteta toimida, tuleb oma kodu eest järjekindlalt hoolitseda. Võib väita, et elamu ettevalmistamine kevadeks ja suveks ehk talvejärgne hooldus pole ülesanne kergemate killast.

Katus – üle vaadata hoonele lume raskusest tekitatud kahjustused
*Katuse puhastamine (sodi katusel tekitab plekk-katuse korrosiooni)
*Lamekatustel tähistada lume eemaldamisest tekkinud kahjustused
*Ekstreemseim variant – katus on sisse varisenud. Vajalik oleks välja vahetada katuse kandekonstruktsioon, muuhulgas eelnevalt teostada tugevusarvutused.
*Murdunud lumetõkked asendada, vihmaveerennid ja -torud puhastada ning kallete vead likvideerida. Kui vihmaveerennid ja -torud olid talvel jäätunud, kaaluda elektriliste soojenduskaablite paigaldamise võimalust.
*Vaadata üle korsten: puhastada spetsialisti poolt, kes väljastab ka dokumendi tegevuse kohta. Vajadusel asendada lahtised kivid. Kui korstnas on praod, siis pöörduda päästeameti spetsialisti poole.
*Puhastada varikatused ja vajadusel kohendada.

Külmakahjustused
* Kontrollida üle akende ja uste sulused, vajadusel need reguleerida ja töökorda seda.
*Vee- ja kanalisatsioonitorude külmumiskohad üle vaadata ja vajadusel paigaldada õiged ja normidele vastavad torud koos normidekohase paigaldusega, et välistada üllatusi veelgi krõbedama talvega.
*Samuti oleks otstarbekas läbi viia elektri-, sidekaablite ning muude installatsioonitarvikute kontrollimine.

Piirdeaed
*Kohendada, vajadusel välja vahetada kahjustatud või valesti paigaldatud aiapostid ja aialipid. Väljaveninud võrkaed pingutada.
*Mootorväravate hooldus.
*Mehaaniliste väravate lukkude ja hingede ülevaatus, vajadusel korrastamine ja õlitamine.

Teed ja platsid
*Fikseerida purunenud plaadid ja kivid, et need sooja saabudes välja vahetada.
* Üle vaadata ka asfaltkattega teed ja platsid.
Hoone vundament
Alttuulutatavate põrandate tuulutusaugud avada ja paigaldada võrgud, et kaista maja näriliste eest.

Hoone fassaad
*Puhastamine.
*Vajadusel kaaluda võimalust soojustada hoone fassaadi ja vundamenti, kui möödunud talvel ilmnes, et antud konstruktsioonielemendid lekitasid sooja.
*Välja vahetada või remontida lagunenud või viga saanud avatäited.

Aiatööd
*Kaevamine, kündmine, aiamaa ettevalmistustööd.
*Murupindade riisumine ja puhastamine talvejäänustest.
*Viljapuude võrade lõikamine ja korrastamine.
*Hekkide lõikamine ja korrastamine/vajadusel külmakahjustustega istikute väljajuurimine ning uutega asendamine.
*Püsiistikute ülevaatus ja kaitsmine aktiivse kevadpäikese eest.
*Kasvuhoone remont ja kevadvarustusse sättimine.

Marje Soosaar, Uus Maa Kinnisvarabüroo maakler

 

Compare Listings