Your search results

Elamukruntide pakkumine kasvab

Posted by UusMaaPluss on detsember 12, 2007
| 0

Viimasel ajal on kinnisvaraturul palju juttu olnud turu jahenemisest ja hindade alanemisest. Kõige rohkem on erinevate sektorite lõikes langenud hoonestamata kruntide hinnad, see seletab ka kruntide suurt pakkumiste arvu Viimsi ja Kuusalu vallas.

Pakkumiste arv kasvab
Viimsi vallas on hetke seisuga müügis ca 340 elamukrunti. Kui on aega otsida, siis võib leida väga soodsa hinnaga krundi. Näiteks Pärnamäe külas võib uuselamurajoonis paikneva kinnistu soetada juba 1,1 mln krooniga, kui aasta kuni poolteist tagasi jäid seal kruntide hinnad 2,0-2,5 mln krooni piiridesse. Samas jäävad piirkonna keskmised müügihinnad siiski vahemikku 1,6-2,2 mln krooni. Omaette hinnaklassi moodustavad jätkuvalt mere ääres ja selle läheduses paiknevad krundid, nende hinnad jäävad vahemikku 5-7,8 mln krooni. Nii suur hinnavahemik on peamiselt tingitud maatüki suurusest ning haljastuse olemasolust. Viimsi valla siseselt on endiselt kõrgemalt hinnatud Haabneeme ja Rohuneeme tee äärsed piirkonnad, kus on kruntide, elamute ja suvilate hinnad kõrgemad kui näiteks Leppneemes, Tammneemes ja Kelvingis, samuti on madalamalt hinnatud endistele põllumaadele rajatud uuselamurajoonid. Seega on nendes piirkondades võimalik osta endale hoonestamata krundi asemel hoopis suvila või suvila asemel väikeelamu.
Kuusalu vallas on hetkel müügis ca 260 hoonestamata kinnistut. Enamik nendest on küll maatulundusmaad, kuid nendegi hinnad on väga erinevad, sõltuvalt objekti suurusest, asukohast ja haljastusest. Maatükk on võimalik osta alates 265 000 kroonist Lahemaa Rahvuspargi territooriumil ja lõpetades Kolga lahe ääres paikneva 7,4 mln krooni maksva krundiga. Elamumaakruntide müügihinnad jäävad vahemikku 550 000 – 1 420 000 kr, siinjuures arvestamata Leegiranna elurajoonis paiknevate kruntidega. Seega on valida, kas osta ca 1500 – 3000 m2 suurune elamumaakrunt või eelistada privaatsust ning osta suurem maatulundusmaa tükk, kuhu üldjuhul lubatakse samuti ehitada ühepereelamu.

Mitmed uued arendusprojektid
Kuusalu vallas on müügis üks hetkel suuremaid arendusprojekte Harjumaal, milleks on Leegiranna elurajoon. Elurajoon asub Tallinnast ca 45 km kaugusel Sõitme külas, Kolga lahe ääres. Planeeritud ala on ca 50 ha ja sinna rajatakse 80 elamukrunti. Maatükkide suurused jäävad vahemikku 3600 – 8008 m2. Nagu enamikku uusarendustesse, on ka sinna planeeritud lasteaed, kauplused ja lastemänguväljakud. Rajooni müügihinnad jäävad vahemikku 250-500 kr/m2. Hinnavahemiku ülemisse osasse jäävad krundid, mis piirnevad Kolga lahega, ehk siis I rida lahest. Hetkeks on broneeritud ja müüdud enamik mereäärsetest kruntidest, kõige kallima krundi müügihind jäi 4,1 mln krooni juurde. Lahest kaugemale jäävate kruntide hinnad algavad 915 000 kroonist, nendest on müüdud ja broneeritud vähesed. Kogu projektist on praeguseks müüdud ning broneeritud 50% ehk 40 krunti, mis on praegust turusituatsiooni arvestades suhteliselt hea tulemus.
Viimsi vallas on müügil mõnevõrra rohkem uusi arendusprojekte. Üks nendest on Pärnamäe külasse rajatav elamupiirkond, kuhu on ette nähtud 9 ridamaja, 11 paarismaja ja 11 ühepereelamu krunti. Kinnistute suurused jäävad vahemikku 1400 m2 – 3115 m2. Ridaelamukruntide müügihinnad jäävad 2,5 mln krooni, paariselamukrundid 2,0 mln krooni ja ühepereelamu krundid 1,5 – 1,7 mln krooni piiridesse. Praeguseks hetkeks ei ole müüdud ega broneeritud ühtegi krunti. Järgmise projektina on Leppneeme külas müügis 8 kõrghaljastusega krunti suuruses 4825 – 14764 m2. Hetkeks on müüdud 2 ja broneeritud samuti 2 krunti. Müügisolevate kruntide hinnad on vahemikus 2,5 – 3,1 mln krooni. Antud projekti eristab teistest sarnastest elamukruntide suurem pindala, kuid samas on elamumaa suurus 1228-2664 m2, ülejäänud osa krundist on maatulundusmaa. Uue projekti võib leida ka Laiakülast Käära teelt, kus müüakse samuti ühepereelamu krunte. Need on vähese kõrghaljastusega ning suurusega 1400- 1875 m2. Hetkel on broneeritud 1 ja müüdud samuti 1 krunt. Jätkuvalt on müügis ka Lubja külas asuv Mäekuninga elurajooni II etapp, kus 7-st krundist on müüdud 2 ja broneeritud 1 krunt. Kruntide hindasid on raske välja tuua, kuna need on kokkuleppelised. Kuna uusi arenduspiirkondi tuleb praegugi üsna palju juurde ning hetke turusituatsioonis ei ole neile lihtne ostjat leida, siis peavad arendajad pakkuma kas väga soodsat hinda või erinevaid boonuseid. Samuti on jätkuvalt väga oluline kruntide asukoht ning haljastuse olemasolu. Üha vähem inimesi soovib endale kodu rajada endistel põllumaadel paiknevatele kruntidele, samas kui objekt on väga soodsa hinnaga, siis ollakse valmis ka neid ostma.

Alates juunist on Viimsi vallas algatatud Rohuneeme, Pringi, Tammneeme ja Äigrumäe külades kokku viis detailplaneeringut kinnistute elamukruntideks jagamise kohta. Kuusalu vallas on sama aja jooksul algatatud viis ja kehtestatud üks detailplaneering.

Suvila suvitamiseks
Kui varem oli tendents osta vanem suvila, see lammutada või ehitada ümber aastaringseks elamiseks, siis praeguseks on see arusaam mõnevõrra muutunud. Paljud inimesed vaatavad ja ostavad endale suvila ikkagi eesmärgiga veeta seal puhkus ja nädalalõpud. Kui Viimsi vallas on suvilate valik suhteliselt suur, müügis ca 55 suvilat, siis Kuusalu vallas võime leida ainult 5 objekti. Viimsi vallas suvilate hinnad jäävad vahemikku 950 000 – 3 200 000 krooni. Vahemiku alumisse ja keskmisesse piirkonda jäävad valdavalt Muuga ja Randvere külades paiknevad väiksemad suvilad. Vahemiku ülemisse otsa jäävad suurema pinnaga ja mereäärses piirkonnas paiknevad objektid. Kuusalu vallas suvilate müügihinnad algavad 650 000 ja lõppevad 2,45 mln krooniga. Vahemiku ülemisse otsa jäävad korralikud palkelamud, mis on siiski mõeldud suvitamiseks, mitte aastaringseks elamiseks.

Kuna pakkumiste arv nii Viimsi kui ka Kuusalu vallas on piisavalt suur, siis edaspidi on seal oodata jätkuvaid hinnakorrektsioone vähehinnatud objektidega. Samas on mereäärsed kinnistud jätkuvalt defitsiit ning nende hindades ei ole langust olnud ning seda ei ole ka ette näha. Seega on oodata hindade diferentseerumist tulenevalt eelkõige asukohast.

Kertu Joost
Uus Maa Kinnisvarakonsultantide nooremhindaja

Compare Listings