Your search results

Viljandi kaubandus koondub uutesse keskustesse

Posted by UusMaaPluss on veebruar 6, 2008
| 0

Kui siiani olid Viljandi kauplused laiali pillutatud üle kogu linna, nii et vajalike ostude sooritamiseks pidi sõitma läbi mitmeid erinevaid kohti, siis nüüd on olukord muutumas.

Viimastel aastatel ei ole Viljandisse uusi kaasaja nõuetele vastavaid kaubanduskeskusi ehitatud, kuid 2008. ja 2009. aastal on valmimas mitmeid uusi keskusi ning suuremate linnade eeskujul on ka Viljandi kaubandus hakanud koonduma uutesse kaubanduskeskustesse, milliste ehitamine on hoogustunud.

Üheks kiiremini arenevaks äri- ja kaubanduspiirkonnaks on kujunemas Tallinna/Leola  tänav. Tallinna poolt tulles asuvad tee ääres kaks autokeskust, Marki Auto ja valmiv Unistari Autokeskus, sisustuskaubamaja Home Gallery ning Tallinna-Leola tn kolmnurgas Rael Auto. Tallinna tänava äärde on planeerimisel veel Stokkeri kauplus ning Leola tänavale Home Gallery kõrvale alustatakse spordi- ja vabaajakaupade keskuse ehitamist ning on planeeritud ka Eiffeli keskus.
 
Ühtset mööbli- ja sisustuskaubamaja Viljandis siiani ei olnud. Mööbli- ja sisustuspoode oli kokku ca viis, kuid need paiknesid kõik omaette hoonetes ning linna erinevates osades.  Ostjate jaoks on oluliselt mugavam, kui sellised kauplused paiknevad ühe katuse all või vähemalt ühes piirkonnas. Kuna sisustuskauplusi oli suhteliselt vähe, siis sellest tulenevalt oli ka kaubavalik tagasihoidlik, mistõttu sageli olid elanikud sunnitud kauba ostma suurematest linnadest. Nüüd on uusimaks valminud keskuseks sisustuskaubamaja Home Gallery, mis oma kauni arhitektuuri ja rohke klaasfassaadiga on eeskujuks järgmistele keskustele.


Home Gallery sisustuskaubamaja

Nõudlus uute kvaliteetsete kaubanduspindade järele Viljandis on suur. Eelkõige otsivaid pindu üle-eestilised ketid, kes soovivad kohta keskusesse, kus kontseptsioon näeks ette erinevate kaupluste sünergilise efekti.

Kaubanduspindade üürihinnad on Viljandis aasta-aastalt tõusnud. Keskmised kvaliteetsete kaubanduspindade hinnad on vahemikus 150-250 kr/m2 kuus. Ülemine piir on suhteliselt kõrgeimaks taluvuspiiriks ettevõtete jaoks. Vabu pindu Viljandis praktiliselt ei ole. Aeg-ajalt vabanevad väiksemad kaubanduspinnad kesklinnas hoonete esimestel korrustel, kuid olemasolevatesse väiksematesse keskustesse on pinda raske saada. Uute ostukeskuste rajamisel on potentsiaalsetest üürnikest järjekord. Hoone välja üürimiseks kuluv periood on suhteliselt lühike, jäädes poole aasta piiresse, mõnevõrra kauem võib aega võtta väga spetsiifilise kontseptsiooniga keskuse täitmine.

Otse Home Gallery kõrvale hakkab kerkima järgmine kaubanduskeskus DayOff, mis koondab endasse spordi ja vabaajakaubad. Oma jõuluostud peaksid viljandlased saama sooritada juba ka sellest kaubanduskeskusest. Hoone välislahendused on kaasaegsed ja huvipakkuvad. Lisaks kaupustele hakkab hoones paiknema ka kohvik, mis peaks katma selle piirkonna vajaduse. Kaubanduskeskuse üüripinnad on enamjaolt juba lepingutega kaetud, jäänud on veel paar üksikut vaba pinda.


DayOff kaubanduskeskus

Reet Raudsepp
Uus Maa Viljandi büroo juhataja

Compare Listings