Your search results

Tänane kinnisvaraostja lähtub oma tuleviku huvidest ja mõtleb praktiliselt

Posted by UusMaaPluss on märts 5, 2011
| 0

Lihtsa majandusloogika kohaselt peaks majandussurutise mõju tarbijate käitumisele avalduma selliselt, et hakatakse kokku hoidma ja ollakse säästlikud kõikjal, kus vähegi saab. Kinnisvaraarenduses on see viimastel aastatel tähendanud seda, et enamik ka juba ehitusloa saanud projekte on saadetud ümberprojekteerimisele, eesmärgiga teha rohkem väiksemaid kortereid. Suure töötuse, vähenenud palkade ja ebakindla tuleviku tingimustes on kinnisvara ostuhuvilised olnud äärmiselt valivad, kuid siiski selgelt eelistanud kinnisvara, kus on läbi mõeldud planeering ja madalad ülalpidamiskulud. Koduostja on mõistnud, et iga ruutmeeter maksab ja seda nii soetusmaksumuses kui ka hilisemas ülalpidamises. 500 m2 suurune elektriküttel baseeruv maja ei ole täna kindlasti see, mis objektile palju huvilisi toob.

Ometigi on Statistikaameti andmete järgi keskmise eluruumi suurus kasvanud viimase üheksa aasta kõrgema tasemini. Kuidas see võimalik on? Vastus peitub algandmetes. II kvartalis kasutusse antud 337-st uuest eluruumist moodustasid ligi kolmveerandi ühepere-, kahepere- ja ridaelamud. Seega korterite osakaal, mis viiks keskmise ruutmeetri arvu kindlasti allapoole, on kahanenud miinimumini. Uute kortermajade ehitamine seiskus vahepealsetel aastatel täielikult ja järelikult pole olnud ka hooneid, millele kasutuslubasid väljastada. Võib prognoosida, et kui kortermajade ehitus taas hoo sisse saab ja neid hakatakse järjest kasutusse andma, siis väheneb mõneks ajaks  ka keskmine eluruumi suurus.

Pikemas perspektiivis peaks aga eluruumi suurus hakkama järjest kasvama. Võrreldes Euroopa Liidu riikidega, on Eesti elamufond vähem kvaliteetne, kuna meie eluruumid on väiksemad, vanemad ja halvema tehnovarustusega. Lisaks on meil korterite osatähtsus oluliselt suurem kui eramute oma ja see tingib võrreldes muu Euroopaga väiksema eluruumi suuruse. Vahe Euroopaga hakkab aga järjest vähenema ja paranevad ka eestlaste elamistingimused. Seda tingib eelkõige kaks asjaolu. Esiteks on uutes kortermajades keskmine korteri ruutmeetrite arv suurem kui Eesti elamufondis domineerivatel 1950-1990. aastatel ehitatud korterelamutes. Tänapäeval keegi eriti enam selliseid korterelamuid ei ehita, kus 2-toaliste korterite suurus on 37 m2.  Pärast 2000. aastat valminud eluaseme keskmine suurus on Eestis 105 m2. Võrdluseks olgu toodud, et kõige kitsamates tingimustes elavad Eestis leibkonnad, kelle eluase on umbes 40-aastane (ehitatud aastatel 1961–1970), nende kodus on pinda keskmiselt 50 m2 (allikas: Statistikaamet). Teiseks trendiks elamufondi muutuses on proportsionaalselt järjest suurem ehitatavate ühepereelamute hulk, mis toob kaasa paremad elamistingimused ja suurema eluruumi pinna. Järjest suurenevad ja paranevad elamistingimused on omakorda mõistagi seotud sissetulekute kasvuga, mis on olulisem leibkondade elamistingimusi mõjutav tegur, aga see on juba omaette jutt.

Margit Lipstuhl, Uus maa Kinnisvarabüroo maakler

Compare Listings