Your search results

Tallinn algatas nelja ärimaja detailplaneeringu

Posted by UusMaaPluss on jaanuar 3, 2010
| 0

Tallinn algatas detailplaneeringu, mis võimaldaks Veerenni tänava äärsele alale ehitada neli ärihoonet.

Veerenni tänava 56, 56a ja 56b kinnistuid hõlmava detailplaneeringuala suurus on 2,45 ha. Alale on plaanis rajada üks kuni 6-korruseline ärihoone, kaks kuni 5-korruselist ärihoonet ja üks kuni 4-korruseline ärihoone.

Planeeritav maa-ala asub Kesklinnas, Luite asumis, Järvevana tee, Luite tänava ja Veerenni tänava vahelises tööstuskvartalis.

Planeeritava maa-ala kontaktvöönd on polüfunktsionaalne, piirkonnas asuvad nii eluhooned kui ka büroohooned ning erinevad kauplused ja laod. Alast ida ja kagu poole jääb raudtee ja Järvevana tee, lõuna ja edela küljel asub looduslik kõrgendik, millel kasvab männimets.

Hoonestusalade paigutamisel ja hoonete kõrguse määramisel on arvestatud naaberhoonete asukohta ja kõrgust. Kavandatavad hooned moodustavad linnehituslikult tervikliku ansambli.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotlesid OÜ Ferrago ja OÜ Vihur KVB. Detailplaneeringu eskiisi koostas OÜ Puusepp & Mänd.

Compare Listings