Your search results

RKAS otsib Tallinna ümbruses 20-30 ha suurust krunti

Posted by UusMaaPluss on märts 4, 2010
| 0

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) ootab pakkumisi krundi leidmiseks, mille suurus on vahemikus 20-30 ha ning kaugus Tallinna kesklinnast kuni 25 km.

Käesoleva päringu eesmärgiks on leida alternatiivseid asukohti uuele rajatavale Tallinna Vanglale. „Tahan rõhutada, et meie esimene eelistus on igal juhul kinnistu Maardus. Kuna tegemist on väga olulise objektiga ning praeguses seisukorras olevas Tallinna vanglas läheb iga jätkatud kuu väga kulukaks, otsustati võimalik ajakaotus lahendada paralleelselt alternatiivse asukoha otsimisega,“ sõnas RKASi juhatuse esimees Jaak Saarniit.

„RKAS soovib päringuga tagada, et kui mingil põhjusel tuleb Tallinna vanglale hakata uut asukohta otsima – näiteks kui riik peab võimalikuks aja säästmiseks Maardu krundi vaidluses riigile rahaliselt soodsa kokkuleppe sõlmimist – on meil võimalikud asukohalahendused juba teada,“ lisas ta. Pakutaval kinnistul peab olema piisav juurdepääs ühistranspordiga, mille võimalused peaksid arvestama 24h töökorraldusega. Ühistranspordiga juurdepääsemise kulu ja aeg peavad jääma mõistlikuks ning olema regulaarsed.

Ühistranspordi peatus ei tohi olla krundi asukohast liiga kaugel ja peaks omama mõistliku ligipääsu ka pimedal ajal. Krundi või maa-ala geomeetria peab olema ristkülikukujuline või võimaldama ristküliku kujulist maa-ala planeeringut, mille lühim külg ei tohi olla väiksem kui 300 meetrit, kusjuures krundile või maa-alale ei tohi jääda ehituskeelualasid ega muid ehitust takistavaid piiranguid.

Lähim olemasolev või piirkonna arengukavakohaselt rajatav uus hoonestus krundile või maa-alale paikneb vähemalt 100 meetri kaugusel. Krundi või maa-ala geoloogia peab ilma oluliste lisakulutusteta võimaldama maa-aluse 0-korruse ja hoonete vaheliste ühendustunnelite rajamise ning välistama maavaradest tingitud ehituspiirangud. Peab olema võimalik liituda veevarustusega, mille minimaalne kogus on ca 750 m3/ööpäevas ja ühiskanalisatsiooniga, mille minimaalne kogus on 113 l/s.

Peab olema võimalik liituda elektrienergia võrguga, minimaalse võimsusega 3100kW. Pakkumused peavad olema jõus vähemalt kuni 23. augustini 2010.a Pakkumuste esitamise tähtaeg on 19. mail 2010.a. kell 14.00

Compare Listings