Your search results

Rakveres märkimisväärset hinnatõusu ei tule

Posted by UusMaaPluss on august 6, 2010
| 0

Uus Maa Rakvere kontori juhataja Eve Soppe kirjutab, et alates 2007. aastast on kinnisvaraturul olnud läbivaks langustrend, mis peatus 2009. aasta IV kvartalis.

Viimasel ajal on elamuga kinnistute pakkumiste hulk püsinud stabiilsena, samas ületab pakkumine nõudlust. Suure pakkumise ning vähese ostujõu tõttu ei ole lähiajal ette näha hindade märkimisväärset tõusu, pigem püsimist enam-vähem samal tasemel (turgu iseloomustab tehinguhindade kõikumine).

Keskmine kinnistu hind on jõudnud umbes 2005. aasta tasemele. Vaatamata juba pikalt kestnud hinnalangusele, ei ole paljud müüjad jätkuvalt nõus hindu piisavalt langetama ning seetõttu on paljud pakkumised ülehinnatud. Paljud müüjad muudavad oma plaane ning jätavad maja või krundi hoopis müümata kui soovitud hinda ei saada.

Kuna pakkumine on suur, siis on tõusnud ka ostjate nõudmised. Väga täpselt on teada soovitud asukoht, ümbruskond ja lisaväärtused. Kuna turg on langev, siis ei kiirustata otsuse tegemisega ning valitakse põhjalikult. Et oldaks nõus oma kriteeriumites järeleandmisi tegema, peab olema pakutava maja või krundi hind väga soodne.

Järgnevalt on ära toodud Rakveres asuvate eramute erinevad hinnatasemed:

1. 1910.-1940.-ndatel aastatel ehitatud elamud.
Reeglina iseloomustab hooneid suur amortisatsiooniaste. Üürnikega asustatud hoonete müük on raskendatud. Taoliste elamute hinnatase jääb vahemikku 300 000 – 500 000 krooni.

2. 1940-1970.-ndatel aastatel ehitatud ärklikorrusega eramud.
Eramud on valdavalt puit- ja segaseintega viilkatusega hooned. Eramus on ahiküte, osadel hoonetel on veevarustus. Ruumide siseviimistluse tase on lihtne. Hooned on vananenud nii füüsiliselt kui ka moraalselt.
Taoliste eramute turuväärtus jääb vahemikku 400 000 – 750 000 krooni (renoveeritud elamud kõrgema hinnatasemega).

3. 1970-1980.-ndatel aastatel ehitatud 2-korruselised eramud.
Kahekorruselised keldrikorrusega kivimajad on üldpinnalt suuremad ja arhitektuurilt kaasaegsemad. Vajavad tavaliselt kergemat remonti. Hooned on vananenud eelkõige moraalselt. Enamike taoliste eramute hinnatase jääb vahemikku 500 000 – 1 000 000 krooni. Hinnavahemiku alumisse poolde jäävad väiksema üldpinnaga suuremat kapitaalremonti vajavad hooned.

4. Uued/rekonstrueeritud eramud.
Eramud on reeglina kõigi mugavustega, kaasaegse projektlahendusega ja väga hea viimistlustasemega. Tehinguid on teostatud vähe. Tehinguhinnad kõiguvad vahemikus 1 200 000 – 2 200 000 krooni.

Korteriturg

Enamus korterelamuid asuvad Rakveres kesklinnas või selle lähiümbruses. Äärelinnas asuvate korterite turuväärtus ei erine oluliselt kesklinnas asuvatest korterite omast, v.a Lennuki tänava piirkonnas asuvad korterid, kus korterite turuhinnad on ca 15% madalamad võrreldes kesklinna piirkonnas asuvate korterite turuhindadega.

Alates 2007. aastast on kinnisvaraturul olnud läbivaks langustrend, mis peatus 2009. aasta IV kvartalis. Viimasel ajal on korterite pakkumiste hulk püsinud stabiilsena, samas ületab pakkumine tunduvalt nõudlust. Suure pakkumise ning vähese ostujõu tõttu ei ole lähiajal ette näha hindade tõusu. Tüüpkorterite hinnad langesid keskmiselt ajavahemikul 2008.a IV kvartal kuni 2009.a IV kvartal ca 45%.

Enamiku Rakveres asuvate kõigi mugavustega korterite 2009.a IV kvartalis/2010.a I kvartalis teostatud ostu-müügitehingute hinnatase oli vahemikus 3 500 – 7 700 kr/m² (üksikud korterid kõrgema hinnatasemega). Hinnavahemiku alumisse poolde jäid vanemates korterelamutes asuvate remontivajavate korterite tehinguhinnad. Hinnavahemiku ülemisse poolde jäid suhteliselt heas seisukorras või hea asukohaga tüüpkorterite tehinguhinnad.

Uutes ja rekonstrueeritud korterelamutes jäid 2009.a IV kvartalis/2010.a I kvartalis teostatud ostu-müügitehingute hinnad vahemikku 9 400 – 13 100 kr/m².

Compare Listings