Your search results

Praktikakoht töökohaks

Posted by UusMaaPluss on detsember 6, 2010
| 0

Elu olulisemaid samme pärast kutse-, kõrg- või ülikooli lõpetamist on sisenemine tööturule. Õppimisse on panustatud palju, eesmärgiga saada tulevikus endale kõige sobivam töökoht. Tööturule siseneda ei ole aga üldse kerge. Töökuulutusi lugedes torkab silma, et enamasti on vajalik eelnev kogemus antud ametikohal. Värskelt kooli lõpetanul puudub aga kogemus. Julgemaks ei tee ka teadmine, et kõige suurem tööpuudus on just äsja ülikooli lõpetanute seas. Kuidas siseneda siis tööturule?

Üks võimalus oma karjääri alustada on praktika töökohast. Enamikus kõrgkoolidest on praktika läbimine mingis ettevõttes kohustuslik. Kõrgkoolis õppides tuleb teha paratamatult valikuid, millistesse ainetesse tuleks rohkem panustada ja millistesse võib kergemalt suhtuda. Paraku suhtutakse praktikasse üsna tihti  pealiskaudselt, kuna seda on võimalik teha ka n-ö ülekäe. See on aga koht, kus üliõpilane võiks mõelda karjääri loomisele.Tihti ei teadvustata endale, et praktika on üliõpilasele just võimalus järele proovida, kas välja valitud eriala talle sobib. Praktikakoht on ideaalne võimalus katsetada eriala sobivust, ilma et sul oleks suuremat vastutust. Sind õpetatakse ja juhendatakse, sa saad teada, kas koolis omandatud teadmistest on kasu ka reaalses töös.

Praktikoht tuleb üliõpilasel üldjuhul ise otsida ja head praktikakohta ei ole kerge leida, aga sellega tasub vaeva näha. Praktikakoha otsimine on teatud mõttes ettevalmistus ka töökoha otsimiseks. Mõlema koha leidmise protseduur on üsna sarnane. Praktikakoha otsimise valikul tuleb endale eelnevalt selgeks teha, mida sa ootad praktikalt, milline peaks olema ettevõtte valdkond, suurus ja muud sinu jaoks olulised näitajad. Jaga ettevõtted kolme gruppi: a) kõige ahvatlevamad ettevõtted, kuhu tahaks kindlasti praktikale minna; b) need ettevõtted, mis tunduvad päris head, ja c) kui eelnevatesse kandideerimine ebaõnnestus, siis millised ettevõtted võiksid veel sobida.

Praktikal olles mõtle läbi sellised teemad: mida praktika sulle andma peaks? Kuidas sa tegutseksid siis, kui see oleks su tulevane töökoht? Milliseid eesmärke täidab antud praktikakoht? Kui sa oled nendele küsimustele vastused leidnud, siis läbid praktika edukalt ja oled loonud alustala oma karjäärile, sest ettevõtte praktikajuhendajast võib saada sulle tööpakkuja või soovitaja tulevasele töökohale. Ülane Vilumets, Uus Maa Kinnisvarabüroo endine personalijuht, pidas oluliseks, et hea praktikant teeb talle antud ülesanded ära ja otsib veel tegevusi juurde, ehk praktikant ei piirdu ainult talle antud kohustustega. Positiivseid näiteid on palju. Lugedes erinevate ettevõtete kodulehtedelt praktikantide kogemusi, on näha, et paljud on jäänud praktikakohale ka tööle. Kõlama jäi nendest lugudest see, et praktikant armastas oma tööd, talle sobis ettevõtte keskkond. Sama näitab ka CV Keskuse ja ja Estonian Business School’i poolt läbi viidud uuring, milles enamik ettevõtetest võtaks vaba töökoha olemasolul praktikandi ka tööle.

Paljud ettevõtted võtavad vastu praktikante eesmärgiga leida endale nende hulgast sobilikke töötajaid. Ettevõttele on see hea võimalus testida tulevast töötajat, praktikandile jälle hea võimalus testida iseenda sobivust valitud erialale. Huvi on vastastikune.

Triin Vaarmets, Uus Maa Kinnisvarabüroo personali assistent

Compare Listings