Your search results

Mustamäe 50 – see linnaosa ei ole enam pelgalt vaid magalarajoon

Posted by UusMaaPluss on märts 9, 2012
| 0

Üsna tihti leiavad nii meedias kui ka mujal avalikus ruumis aset erinevad spekulatsioonid ja diskussioonid, milles arvatakse, et Tallinna äärelinnad, seal hulgas ka Mustamäe, on getostumas. Üheks suuremaks põhjuseks olevat inimeste väljaränne ning keskkonnavahetuse vajadus.

Nüüd, kui Mustamäel, Tallinna vanimal suurmagalal, on täitumas 50 eluaastat, saame väita hoopis vastupidist ning rääkida jätkusuutlikust arengust. On ju Mustamäe osa pealinnast ja endiselt koht, mis elanikke meelitab. Kindlasti hinnatakse aastakümnete pärast piirkonda hoopis teisiti, positiivsemalt. Sellises suunas Mustamäe juba liigubki.

Näiteks kriisiajast alates on Mustamäel korterite hinnad kohatisest „lainetusest“ hoolimata pidevalt tõusnud. Kui 2009. aasta kolmandas kvartalis, kuhu jäi kinnisvaraturu absoluutne põhi, maksis Mustamäel korteri ruutmeeter maa-ameti andmetel keskmiselt 728 eurot, siis käesoleva aasta I kvartalis juba 890 eurot, ehk tõus on 22%. Hinnatõusu on tekitanud nii uusehitised, mida linnaossa endiselt rajatakse, ning ka vanemad remonditud korterid, mis on populaarsed just noorte inimeste seas.

Mustamäe arengukava kohaselt nähakse piirkonda kui turvalist ja pidevalt arenevat inimsõbralikku linnaosa, kus on tagatud kaasaegne elu-, ettevõtlus-, teadus-, õppe-, spordi- ja kultuurikeskkond. Mustamäe on aktiivsete ning linnaosa arendamises ja ühistegevuses kaasa löövate elanikega elukeskkond.

Kindlasti teeb see arengukava Mustamäe turvaliseks ja kodusemaks kõigile, ka uutele elanikele, sest arvestatakse erinevate siht- ja huvigruppide vajaduste  ning võimalustega. Jätkusuutlikkus tagab linnaosa elujõu ja elanike elukvaliteedi. Areng toetab piirkonna põhiliste väärtuste, loodusliku keskkonna, kultuuripärandi ja -traditsioonide säilimist ning väärtustamist – seni, kuni piirkonnast hoolitakse.

Oma olemuselt on Mustamäe parklinn, isegi rohelisem meie naaberlinnade Riia, Helsingi ja Stockholmi sarnastest linnajagudest. See loob aluse rekreatsioonialade võrgu arendamiseks, mis on parim, mida aktiivne elanik vajab. Kinnisvara seisukohalt saab iga müüdava objekti juurde tuua lisaväärtusena mõne parkmetsa või suure haljasala olemasolu. Samuti on siin tõsisemalt ette võetud korrusmajade õuealade kaasajastamine.

Üheks suuremaks Mustamäe probleemiks on olnud parkimine. Uus arengukava näeb ette uute parklate ehitamist kortermajade hoovidesse, lisaks ka suuremate parkimismajade rajamist.
Logistika on ühistranspordi näol hästi lahendatud, hästi toimib nii bussi- kui ka trolliliiklus.

Eraldi tasub rõhutada ka Mustamäe traditsioone – nii välja kujunenud kui ka uusi üritusi, mida korraldavad Mustamäel koolid ja lasteasutused, kultuurikeskus Kaja, Mustamäe Sotsiaalkeskus, Mustamäe Laste Loomingu Maja ja erinevad mittetulundusühingud. Välja on kujunenud Mustamäe linnaosa traditsioonilised kultuuriüritused tähtpäevade ja riiklike pühade tähistamiseks, näiteks vastlapäev, jaanipäev, jõulud, iseseisvuspäev, kodukandipäevad, Mustamäe Sügis, Vägivallata noorus, lastefestivalid, kogupereüritus „Jõulu-ootel“ jne.

Mustamäe pole vaid magala. Linnaosale lisab aktiivsust üha laienev innovatsioonilinnak Akadeemia tee ääres. Olemasolev TTÜ ja Tehnopolise kvartal areneb rahvusvaheliselt tunnustatud teadus- ja hariduskeskuseks. Samuti tasub mainida meditsiinikeskusena PERH-i linnakut. Nii teadus- kui ka meditsiinisektor loob mustamäelastele konkurentsivõimelise tööhõive.

On ääretult positiivne, et need 50 aastat on Mustamäest hoolitud ja elukeskkonna arengust lähtuvalt püstitatud eesmärgistatud küsimusi. Eelkõige on mõeldud, kellele me loome, kuidas me seda teeme, mida me peame tegema, kellega me teeme ja kuhu tahame jõuda. Seda kõike selleks, et säiliks jätkusuutlikkus ja hoolivus oma elukeskkonna suhtes ka järgnevad aastakümned.

Compare Listings