Your search results

Korteri otsimisel oleks vaja tähelepanu pöörata alljärgnevale

Posted by UusMaaPluss on august 3, 2011
| 0

– Kas on moodustatud KÜ? Kui KÜ moodustatud ei ole, siis kes maja haldab? Milline on haldaja maine?
– KÜ käest võiks uurida, kas majas on võlgnikke?  Kui võlgnike on palju, siis võib tekkida olukord, kus tõusevad igakuised hooldustasud, sest maja igakuised kulud on vaja tasuda, et näiteks elekter välja ei lülitataks.

– Kui tihti on KÜ koosolekud? See näitab, kui aktiivne KÜ on, kaks korda aastas on harva.

– Millised remonditööd on majas juba tehtud ja millised plaanitavad tööd? Kui suur on kortermaja laenukoormus? Kindlasti peaks tulevane korteriomanik tutvuma kommunaalarvetega aasta lõikes. Tihti võetakse kütteperioodil vähem raha remondifondi, aga suvel, kui küttearved on väiksed, on remondifondi maksed suured.

–  Väiksemates korrusmajades uurida kas trepikoja puhastamine on majaelanike korraldatud või võetakse sisse vastav teenus?  Mida rohkem teenuseid võetakse sisse, seda suuremad on igakuised arved.

– Kas majas on oma katlamaja? Kui on katlamaja, siis on küte soodsam.

Compare Listings