Your search results

Katusekorterite väljaehitamine

Posted by UusMaaPluss on november 8, 2008
| 0

Katusekorterid on üha populaarsust võitnud ning nende ehitamine on viimaste aastate jooksul hoogustunud. Kui arhitektuuriliselt ja tehniliselt on elanikel võimalik seni kasutamata katusealusest pinnast kasu lõigata, pööning eluruumideks välja ehitada või majale korrus peale ehitada, siis tasub seda teha. Tänases turuolukorras tuleb aga arendajatel arvestada oluliselt väiksemate marginaalidega kui varasematel aastatel.
Katusealuste väljaehitamisega tegelevad nii agaramad majaelanikud ise kui ka väiksemad kinnisvaraarendusega tegelevad ettevõtted. Ostjate seas on katusealuste pindade järele jätkuvalt huvi olemas. Huvilisi võib leiduda nii sama maja elanike endi seas, kes tahavad oma kortereid lisapinna arvelt laiendada, kui ka lihtsalt möödakõndijate hulgas, kes ehitustegevuse alustades asja vastu huvi üles näitavad.

Korteriomanikele kasulik
Katusekorterite väljaehitamine on tänuväärne tegevus, sest peaaegu alati kaasneb sellega ka maja renoveerimine. Üldjuhul teostatakse katuse, fassaadi, veetorustiku, küttesüsteemi, kanalisatsioonitorustiku ja elektrisüsteemi kapitaalremont. Kui hoone asub miljööväärtuslikus piirkonnas, siis tuleb renoveerimisel arvestada kõigi nõuetega. Näiteks tuleb vajadusel paigaldada puitaknad ja renoveerida kõik fassaadikaunistused või asendada need uutega.

Katusekorterite ehitamine on kasulik tehing nii korteriomanikele kui ka arendajale, sest maja renoveerimisega tõuseb ka korteriomanike vara väärtus. Kuna suureneb korterite arv majas, siis vähenevad korterite vahel jaotatavad igakuised ekspluatatsioonikulud – näiteks ühiskasutatavate ruumide kütte- ja elektrikulud, koristuskulud jne. Üldjuhul on niisugune kulude vähenemine tuntav väikese korterite arvuga vanemates puitmajades.

Arendaja kannab kõik renoveerimisega seotud kulutused. Üldjuhul kannab arendaja ka notariaalsete toimingutega seotud kulud. Arendajate kasum tuleb uute väljaehitatud korterite müügist. Korteriomanikel on majas võimalik teostada suuremahulisi renoveermistöid ka pangalaenuga, kuid laenu tagasi maksmine koormab omanikke pika aja jooksul, vähendades muuhulgas ka korterite likviidsust ja sellest tulenevalt turuväärtust.

Katusekorterite müük
Katusealuste pindade müümisel (sõlmides notariaalne asjaõigusleping) on oluline saavutada kõigi korteriomanikega kokkulepe, sest üldjuhul on tegemist kaasomandisse kuuluva varaga. Reeglina, mida väiksem maja, seda lihtsam on ka kokkulepet saavutada. Kaks aastat tagasi jõustunud nn „pööninguseaduse” kohaselt on nüüd võimalik korteriomanikul nõuda teiselt korteriomanikult nõusoleku andmist korteriomandi koosseisu kuuluvast kaasomandist osa võõrandamiseks. Kui korteriomanikuga ei saavutata notariaalset kokkulepet kaasomandi võõrandamiseks ja asjaõiguslepingu sõlmimiseks, võib seda nõuda kohtus vaid juhul, kui:

– kaasomandi võõrandamise ja korteriteks väljaehitamisega ei kahjustata liigselt korteriomaniku huve;
– korteriühistu üldkoosolek otsustas kaasomandi võõrandamise ja korteriteks ehitamise 2/3 häälteenamusega;
– võõrandamisest saadav tulu vastab võõrandatava osa väärtusele võõrandamise hetke seisuga;
– kaasomandi võõrandamisest saadav tulu makstakse korteriomanikule välja rahas või kulutatakse mõistlikult maja korrashoiuks või parendamiseks.

Martin Vadam

Uus Maa Pärnu büroo maakler

Compare Listings