Your search results

Euro ootus on tõstnud kinnisvaraturul tehinguaktiivsust

Posted by UusMaaPluss on september 7, 2010
| 0

Järgmise aasta jaanuaris on Eesti minemas üle eurole, mil viisil selline samm mõjutab eesti kinnisvaraturgu ja millised on võimalused?

– Millisel viisil mõjutab euro tulek see aasta kinnisvaraturgu?
Pigem mõjutab euro tulek kinnisvaraturgu positiivselt. Vaadates käesoleva aasta algust võib juba praegu väita, et euro ootus on inimestele positiivselt mõjunud ja sellega seoses on tõusnud ka tehinguaktiivsus. Võib arvata, et inimesed, kes oma ostuotsust pikemat aega on kaalunud teevad oma valikud ja tehingud seoses euro tulekuga valdavas osas ära. Võttes arvesse seda, et asume praegu kinnisvaraturu põhjas ja hinnad on suure languse läbi teinud, siis veenab see pigem raha kinnisvarasse paigutama, seda nii elukondliku kui ka ärikinnisvara soetamisel.

– Kuidas avaldab euro tuleks kruntide hindadele mõju, kui arvestada, et ehitushinnad võivad tõusta?
Kuna ehitusturul on muutunud konkurents väiksemaks ja ehitusmaterjalide hinnad tõusuteel on alust arvata, et ka üldistes ehitushindades võib toimuda mõningane tõus. Seega võib see kruntide tehinguaktiivsusele mõjuda positiivselt ning parema asukohaga maatükid leiavad kiiremini uue omaniku. Seoses nõudluse kasvamisega väheneb ka pakkumiste arv seega on hea asukohaga kruntide puhul hinnatõus tõenäoline.

– Milliseks kujuneb kinnisvaraturg järgmine aasta, kui euro on Eestis kasutusel?
Juhul kui järgmisel aastal on tõepoolest Eestis käibel euro võib arvata, et eesti kinnisvaraturg muutub huvipakkuvamaks välisinvestoritele, kuna investeerimine muutub turvalisemaks. Kinnisvarahindades ma siiski väga suurt tõusu ei prognoosiks. Mõõdukad tõusud ja langused on alati olnud osa normaalsest turumajandusest nii ka kinnisvara puhul. Võib arvata, et mõningane tõus võib toimuda, kuid kindlasti ei saa me rääkida hüppelisest tõusust. Selleks peaksid toimuma suured muutused nii pankade laenupoliitikas kui ka poliitikamaastikul ja tööjõuturul.

– Millist kinnisvaratüüpi euro kõige rohkem mõjutab?
Kindlasti on väga keeruline ennustada ette euro mõju kinnisvaratüüpide kaupa.

Eelkõige võib euro tulek mõjutada just suurprojektidesse investeerimist välisinvestorite poolt. Seda nii tootmis- kui ka ärikinnisvaraosas. Kuna ühtne raha lisab kindlasti kindlustunnet võivad investorid paigutada oma tootmised Eestisse, mis tooks endaga kaasa ka tööjõu ressursside kasutamise.

Elukondliku kinnisvara puhul mõjutab see siiski kõige enam hea asukohaga korterite turgu positiivsemas suunas. Usun, et järgmisel aastal võib juba märgata ka rohkem hindade diferentseerumist ning eksklusiivsemate ja parema asukohaga objektide väärtused tõusevad kiiremini kui asukohalt ja kvaliteedilt kehvem kinnisvara.

Compare Listings