Your search results

Astangule plaanitakse uusi korterelamuid

Posted by UusMaaPluss on veebruar 4, 2010
| 0

Tallinna linnavalitsus otsustab homsel istungil Astangu tn 19 ja 19a kruntide detailplaneeringu vastuvõtmise.

Detailplaneering annab võimaluse rajada 3,65 ha suurusele alale viis kuni 8-korruselist korterelamut, kus on kokku kuni 280 korterit. Planeeringulahenduse kohaselt jääb ala lõunapoolsesse osasse veesilmaga ning mänguväljakutega haljasala. Planeeritav maa-ala paikneb Haabersti linnaosas Väike-Õismäe ja Astangu elurajooni vahel, olles lõunapoolsest küljest piiratud

Astangu tänavaga, põhjast raudtee maa-alaga, idast hoonestatud naaberkruntidega ning läänest reformimata riigimaaga. Planeeringuala kontaktvöönd on hoonestatud valdavalt 5-, 8- või 9-korruseliste elamutega. Piirkond on monofunktsionaalne ja ühistranspordiga hästi varustatud.

Detailplaneeringu koostamist taotles Skanska EMV AS. Detailplaneeringu koostas SWECO Projekt AS. Pärast vastuvõtmist korraldavad Haabersti Linnaosa Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu.

Compare Listings