Your search results

10 küsimust, mida peaks küsima maaklerilt enne koostöö alustamist

Posted by UusMaaPluss on märts 5, 2010
| 0

Et tulevikus probleeme maakleriga ennetada, soovitame enne koostöö alustamist küsida maaklerilt alljärgnevaid küsimusi:

1) kui kaua on maakler oma alal töötanud ja kui kursis on ta antud piirkonna kinnisvaraturuga – see näitab, kas maakler on kogenud/professionaalne ning tunneb piirkonda, kus müüdav kinnisvara asub. Müüja peaks saama informatsiooni oma kinnisvara reaalse müügihinna kohta, tal peaks olema ülevaade hetkel müügis olevatest samaväärsetest objektidest, oluline on ka info sarnaste objektidega tehtud tehingute kohta;

2) kas maakler on atesteeritud ja/või EKMK liige – see näitab samuti maakleri professionaalsust, samuti on müüjal võimalus tema ja maakleri vahelised vaidlused läbi EKMK aukohtu lahendada;

3) mitu objekti on maakleril hetkel müügis – kui tal on väga palju objekte, siis ei pruugi ta jõuda kõigiga väga aktiivselt ja põhjalikult tegeleda;

4) mitu tehingut maakler kuus tavaliselt teeb – näitab, kui tulemusrikas on maakleri töö;

5) kas on olemas kliente, kellele kohe kinnisvara pakkuda – kas maakleril on endal kliendibaas, kellele ta kohe objekti pakub;

6) milliseid kanaleid maakler kasutab kinnisvara müümiseks – maakler peaks müüjat informeerima, kuidas ja läbi milliste meediakanalite ta kinnisvara reklaamib, edastama infot müügiplakatite ja isikliku müügi jne kohta;

7) kas maakler on nõus maaklerilepingut allkirjastama – koostööleping on väga oluline, sest seal on kirjas mõlema poole kohustused. Selle põhjal on müüjal õigus maaklerilt lubatud/lepingus kirjasolevaid tegevusi nõuda ning nende mittetäitmisel leping lõpetada. Tasu maksmine peab toimuma alati vaid arve alusel, et vältida hilisemaid vaidlusi vahendustasu maksmisel.

8) kas maakler tuleb koha peale ise kinnisvaraga tutvuma – see on küll väga elementaarne ja enamik maaklereid ei tule selle peale, et nad võiksid müüa objekti, mida nad ei ole ise üle vaadanud. Kahjuks on aga praegusel ajal olnud mitmeid selliseid juhtumeid, kus maakler ei ole ise koha peal käinud müüdava kinnisvaraga tutvumas, omanik on saatnud kinnisvarast vaid fotod ja lühikirjelduse ning jäänud maaklerilt tulemust ootama. Seda ei soovita me aga kunagi teha – professionaalne maakler käib alati kinnisvaraga koha peal tutvumas, viib ennast kurssi kõigega, mis kinnisvara puudutab, allkirjastab müüjaga maaklerilepingu ning hakkab alles seejärel kinnisvara müüma.

9) kas maakler teeb koostööd oma kolleegidega teistest büroodest ning jagab ka vahendustasu – see on väga oluline, sest mõned turul tegutsevad maaklerid kahjuks koostööd ei tee ja vahendustasu ei jaga. Kui maakler vahendustasu ei jaga, siis puudub sageli teisel maakleril motivatsioon kolleegi korterit oma kliendile pakkuda – taoline maakler vaid pidurdab oma kliendi kinnisvara müümist.

10) kas müüja võiks teha omapoolselt midagi, mis soodustaks kinnisvara müümist – see puudutab eelkõige kinnisvara seisukorda ning kinnisvara renoveerimist. Oma ala ning kinnisvaraturgu tundvad maaklerid oskavad kindlasti soovitada, mida võiks müüja enne objekti müümist teha.

Compare Listings