Your search results

Uus Maa Viljandi kontor võtab fookusesse ka üürikorterid

Posted by UusMaaPluss on september 8, 2007
| 0

Viimasel ajal on tuntav üürituru aktiivsemaks muutumine ka Viljandi kinnisvaraturul.

Kindlasti aitab sellele kaasa nii populaarsust koguv Tartu Ülikooli Kultuuriakadeemia kui ka tööjõu (sh spetsialistide) tulek Viljandisse.
Samuti avaldab oma mõju pankade konservatiivsem laenupoliitika, mille tulemusel on vähenenud laenuklientide arv, kes saavad omale laenu abil kodu soetada.
Viimase poolaasta jooksul on korterite üürihinnad tõusnud 50-100%.
Kui senini andsid kasutamata elamispinna omanikud ise ajalehekuulutuse või tuttavate kaudu oma korterit või maja üürile, siis praeguseks kasutatakse üha rohkem kinnisvaraspetsialistide abi.
Kuigi ostu-müügitehing on suuremamahulisem, on üüritehing sellest palju pikaajalisem ning seetõttu vajab väga põhjalikke juriidilisi teadmisi, et kaitsta nii üürileandjat kui ka üürnikku. Väga oluline on koostada juriidiliselt korrektne üürileping, milles lepitakse kokku osapooltevahelised kohustused, üüri suurus, selle muutmise kord, ettemaksud, tagatisraha, nõudmised vara korrashoiu ja säilitamise kohta ja veel palju muudki. Samuti on vajalik kirjalikult kokku leppida üürilepingu ennetähtaegse lõpetamise korras, juhul kui ühel või teisel poolel on vajadus seda teha. Nii üürile andes kui üürilepingut lõpetades tuleb koostada ja allkirjastada mõlemapoolselt üleandmis-vastuvõtu akt, kus fikseerida vee- ning elektrinäidud, korterisse jäävad esemed ning nii korteri/maja seisukord kui ka üürniku kasutusse jäävate esemete seisukord.
Üürileandja peaks kindlasti teadma, kuidas kasutada oma õigusi, kui näiteks üürnik on mingil moel tema vara kahjustanud, jätnud üüri tasumata või siis rikkunud lepingut mingil muul moel.
Kuna Viljandi linnas seisab kasutuseta veel hulgaliselt elamispinda, võiksid omanikud mõelda selle välja üürimisele. Teatavasti on omanikel iga elamispinna korrashoiuks ja ülalpidamiseks pidevad kulutused. Üüriraha aitaks neid kas osaliselt või täielikult katta.
Kinnisvaraspetsialisti abi kasutamine maandab mõlema poole riske ning aitab leida kiirelt sobiva üürilise või üüripinna.

Reet Raudsepp
Uus Maa Viljandi kontori juhataja

Compare Listings