Your search results

Uus Maa üllatab praktikante

Posted by UusMaaPluss on veebruar 9, 2009
| 0

n538836807_204257_276
Juba gümnaasiumis õppides teadsin, et minu tulevik on inimestega suhtlemine/töötamine ja mitte arvutiekraani jälgimine, paberivirnade liigutamine või üknes telefonitoru tõstmine. Praegu õpin Mainori Kõrgkoolis ärijuhtimist ning spetsialiseerun personalijuhtimisele.

Et oma teadmisi Mainoris õpitust kinnitada, tuleb läbida kaks praktikat, et näha, kuidas teoreetilisi teadmisi praktiliselt kasutada. Oma esimese (ja ka väga motiveeriva) kogemuse sain Uus Maa Kinnisvarabüroos. Valisin oma praktikakohaks tuntud ettevõtte, sest soovisin teada, kas maine, mis ettevõttest kujundatud, vastab ka tõele. Ja oh üllatust –vastas küll. Sain Uus Maas olles positiivse šoki: töötajad on nii positiivse ellusuhtumisega, tööd tehakse täieliku pühendumusega ja rutiin ei kuulu uusmaakate töö juurde.

Minu juhedajaks oli Ülane Vilumets, kes tutvustas mulle, kuidas Uus Maasse töötajaid valitakse ning millised on need tähtsad omadused, millele maakleriks kandideerijate puhul suurt tähelepanu pööratakse. Kuna käimas oli uute töötajate valik, siis õnnetus mul saada suurepärane kogemus intervjuusid jälgides ja ka ise intervjueerija olles. Mulle sai selgeks, kui mitmekesine tegelikult tööturg on. Praktika käigus õppisin eristama häid kandidaate parimatest ning mulle usaldati ka kandidaatide valimine ning nende sobivuse väljaselgitamine. Ühe ülesandena tutvusin raamatu “Finding and keeping great employees” põhjal personalitöös kasutatavate parimate tavadega, mida tulevikus saaksin praktiseerida. Osalesin iganädalastel koosolekutel ning mulle anti ka paaril korral sõna. Esimesel korral selgitasin, kes ma olen, kust ma tulen ning mida ma nende juures teen, ning oma praktikaperioodi lõpus andsin ülevaate oma tööst.

Minu praktika üheks eesmärgiks oli nimelt uurimuse läbiviimine, mille raames uurisin tööstressi põhjuseid Uus Maa Kinnisvarabüroos ja tulemused olid nii mulle kui ka tegevdirektorile üllatavad. Selgus, et mõne aasta eest Eesti juhtide seas läbiviidud uuringu tulemused olid Uus Maa Kinnisvarabürooga võrreldes kehvemad. Seega uusmaakaid tööstress ei heiduta.

Tänu Uus Maa Kinnisvarabüroos saadud kogemusele (ja suurel määral ka minu naerusuisele juhendajale Ülasele) sain kinnitust, et minu erialavalik on olnud õige ja personalitöö on just nii huvitav, kui huvitavaks see enda jaoks kujundada.

Mari-Liis Sellis
Personaliosakonna praktikant

Compare Listings