Your search results

Tudengite tormijooks ühiselamukohtadele on taas alanud

Posted by UusMaaPluss on oktoober 8, 2009
| 0

Kui sel ke­va­del oli nii Tal­lin­na kui ka Tar­tu ühi­se­la­mu­tes eba­ta­va­li­selt pal­ju va­bu koh­ti, siis prae­gu­ on neid al­les vaid üksi­kuid. Tal­lin­na teh­ni­kaüli­koo­li üliõpi­lasküla pea­raa­ma­tu­pi­da­ja Pi­ret Dah­li sõnul tek­kis ke­va­del esi­mest kor­da olu­kord, kus ühi­se­la­mu­tes oli pea­le va­ba­de tu­ba­de ka va­bu ela­mu­bok­se. Link artiklile on siin.

Compare Listings