Your search results

Lääne-Virumaa kinnisvaraturg elavnes

Posted by UusMaaPluss on juuli 1, 2013
| 0

Maakond: Võrreldes 2011.a tõusid aastal 2012  Lääne-Virumaal kõigis kinnisvarasektorites kokku tehingute üldarv 18% ja ka ostu-müügitehingute rahaline kogumaht ligikaudu 33%. Rahalise kogumahu suurenemise on tingitud tehingutest seotud osapoolte vahel, need ei ole vabaturu tehingud.

Maakonna korterite tehingute arv kasvas 12% ja rahaline kogumaht 18%. Mõlema näitaja kasvu võib kirjutada Rakvere linna arvele.

Rakvere: Eluasemeturgu iseloomustas 2012. aastal kasv nii tehingute üldarvus kui ka rahalises kogumahus. Põhjusena võib eelkõige välja tuua elanikonna optimistlikuma suhtumise tulevikku ja sellest tulenevalt ostujulguse ning võimalus saada jätkuvalt pankadest laenu. Eraldi sektorina võib välja tuua need ostjad, kes täna piiri taga töötavad ja raha impordivad ning oma perele kodu siia soetavad.
Rakvere statistika:2011. aastal müüdi 137 korterit, rahalises kogumahus 2,3 miljonit €; 2012. aastal müüdi 152 korterit, rahalises kogumahus 3,2 miljonit €. Ostu-müügi tehingute üldarvu kasv viitab sellele, et osteti kallima hinnaga korterid. See tähendab, et osteti ka neid elamispindu, millele eelneval paaril-kolmel aastal ostjaid ei olnud. Keskmise 2-toalise kõigi mugavustega korteri ruutmeetri hind kasvas ca 5%.

* Majade müük elavnes oluliselt – aastal 2011 müüdi kokku 23 maja (sarnaselt 2010.aastaga), aastal 2012 müüdi kokku 33 maja. Tehingute hinnad jäid vahemikku 40 000 kuni 165 000 €.

* Elavnes ka elamukruntide müük, mitmed aastaid pakkumisel olevad krundid leidsid 2012.a ostjad. Tehinguhinnad ei ole võrreldavad tipu ajaga, kuid oluline on see, et nüüd tehingud tehti.

* Üüriturg on jätkuvalt aktiivne. Ehitajad on tänaseks valdavalt üüriturult lahkunud, siiski ületab üürikorterite nõudlus pakkumise. Tänast üürnikku võiks iseloomustada sõnaga noor elluastuja ja pere.

* Äripindades, seda nii kaubandus kui ka büroo puhul, võib täheldada jätkuvalt vakantsi, kuid see on märgatavalt vähenenud võrreldes aastaga 2011.

Aastal 2013 julgeme Rakvere eluasemeturul prognoosida 5-7% kinnisvara hinnatõusu. 
Maakonnakeskustes eluasemehinna tõusu siiski prognoosida ei julge, sest toimub linnastumine ja elanikkond jätkuvalt väheneb, vaba elamispinda tekib juurde ja pakkumise suurenemine toob alla kinnisvara müügihinna.

Artikkel ilmus ajalehes Virumaa Teataja

 

Compare Listings