Your search results

Tallinna koduomaniku maamaksust vabastamine

Posted by UusMaaPluss on jaanuar 11, 2011
| 0


Kadri Kuning
, Uus Maa Kinnisvarabüroo maakler

Maamaksu oleme seni maksnud kaks korda aastas: kevadel märtsis ja sügisel oktoobri alguseks. Maamaks on läbi teinud ka hinnatõusu, mis ei ole kodanikule meeltmööda, kuid sellest ei ole pääsu olnud, kui sa just ei ole pensionär või represseeritu.

Nüüd on käes see aeg, kus Tallinna kodanik saab maamaksust vabastuse – ta peab esitama avalduse maamaksu vabastuse kohta oma elukoha linnaosa vastavale ametnikule. Tallinn vabastab maamaksust kodualuse elamumaa kuni 1500 m2 ulatuses ühe inimese kohta.

Maamaksust vabastatakse üksnes need koduomanikud, kes on end rahvastikuregistris sellele aadressile elama registreerinud, seega kui ei esitata avaldust ja ei olda oma elukohta registreeritud, ei saa ka vabastust maamaksust.

Seega, kui sa oled ostnud omale kodu või oled just seda ostmas, siis kindlasti tuleb see ka oma elukohana registreerida.

Juhul kui kodanik omab rohkem kui ühte kinnisvara, siis neist vaid ühe saab ta registreerida oma elukohana ja teiste kinnisvarade eest tuleb tal edaspidigi maamaksu maksta.

Kaasomanikud (elukaaslased, abikaasad), kes omavad oma kinnisvarast, kodust 50% ja 50%, peavad olema mõlemad registreeritud samale aadressile, sest maamaks on samuti pooleks arvestatud. Seega kui vaid üks osapool on elukohta registreeritud, siis saab vabastuse maamaksust samuti vaid üks osapool.

Pärijad peavad jälgima pärandi sisu

Tasub teada ka seda, et pärijad peavad ise hea seisma, et teada saada, kui palju on vaja maksta pärandina saadava kinnisvara juurde kuuluva elamumaa eest maamaksu, sest kui inimene sureb enne maamaksu teate väljastamist, siis tema aadressile maamaksu teadet ei väljastata. Surnud inimesele maamaksu teadet ei väljastata. Samas jääb aga küsimus, et kui maamaksu maksmise kohustus on omanikul, vahepeal aga maal omanikku ei ole (pärimistoimingud on väga pikad, rohkem kui ca pool aastat koos kinnistamisega), kas siis arvestatakse ka maamaksu selle aja pealt, mil maal omanikku ei ole, tulevaste pärijate maksekohustusena? Sellisel juhul makstakse maamaks esimesel võimalusel pärast seda, kui pärimistoimingud on lõpuni viidud ja uus omanik (uued omanikud) kindlaks määratud.

Intresse on soovitav vaidlustada

Pärimisjärgsetele uutele omanikele saadetakse maamaksu teade, millele ei ole lisatud intressi maamaksu tasumise tähtaja ületamise eest. Juhul kui intress on lisandunud, võiks selle vaidlustada, teada anda, et tegemist oli inimese surmaga ja pärimistoimingud võtavad teatud aja ning paluda maamaksu intress maha arvestada.

Maamaksust vabastamise tingimused

Kui Tallinna kesklinna korter asub majas, kus maa sihtotstarve on 10% ulatuses ärimaa, tuleb tasuda maamaksu 10% ulatuses ärimaa eest ja 90% elamumaa osa eest saab maamaksu vabastuse, juhul kui muud tingimused maamaksust vabastamiseks on täidetud.

Maamaksust vabastatakse vormikohase avalduse alusel. Tulenevalt maamaksuseadusest on maamaksust vabastamise aluseks vabastuse taotleja esitatud avaldus. Maamaksuvabastust ei ole võimalik rakendada automaatselt kõigile koduomanikele.

Maamaksuvabastust on võimalik taotleda järgmistel tingimustel:

 

  • Taotleja on maa omanik ja maksab maamaksu
  • Taotleja kasutuses olev elamumaa asub Tallinna haldusterritooriumil*
  • Taotleja kasutuses olev maa on elamumaa sihtotstarbega
  • Taotleja elukoht asub rahvastikuregistri andmeil sellel maatükil, mille maksust vabastamist taotletakse
  • Taotleja ei teeni elamumaa eest rendi- või üüritulu

* Maamaksust vabastatakse Tallinna haldusterritooriumil asuva Tallinna kodaniku omandis olev elamumaa kuni 1500 m2 ulatuses:

  • maa omanik (sh korteriomandi juurde kuuluva maa omanik);
  • reformimata maa kasutaja;
  • hoonestusõiguse omanik või
  • kasutusvaldaja.

Kodualuse maa maamaksust vabastamiseks tuleb esitada avaldus ka pensionäridel, kes on seni saanud pensionäri maamaksuvabastust või -hüvitist.

Seoses maamaksu määra muutumisega 2012. aastast tuleb avaldus esitada ka neil, kelle 2011. aasta arvestuslik maamaks jäi alla 5 euro ning kes seetõttu ei saanud 2011. aastal maamaksuteadet.

Represseeritud ei pea uut avaldust esitama, kui neile on varem maksuvabastus määratud.

Rahvastikuregistris registreeritud elukohaandmeid saab vajadusel muuta elukohajärgses linnaosavalitsuses või riigiportaalis rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades (vajalik ID-kaardi olemasolu).

Maamaksuvabastust arvutatakse 1. jaanuari 2012. a seisuga. Selleks kontrollitakse avalduses esitatud andmeid automaatselt kinnistusraamatu ja rahvastikuregistri kannete alusel seisuga 1. jaanuar 2012. a.

Kodualuse maa maamaksust vabastatakse Tallinna Linnavalitsuse korraldusega ja sellekohased haldusaktid esitatakse Tallinna Linnavalitsuse istungitele 2012. aasta jaanuari teisel poolel.

Maamaksuvabastuse avaldust saab esitada ajavahemikul 1. septembrist 2011. a kuni 10.jaanuarini 2012. a. Küsimusi maamaksu teemadel saate esitada Tallinna Linnavalitsuse telefoninumbritel 640 44 54 ja 640 44 58 . Avalduse vorm asub aadressil http://www.tallinn.ee/maamaksuvabastus/

Compare Listings