Your search results

Miks vajab kinnisvarasse investeerimine spetsiifilisi teadmisi?

Posted by UusMaaPluss on jaanuar 11, 2011
| 0

Kinnisvaraost on igas vormis märkimisväärne investeering ja vajab erialaseid või spetsiifilisi teadmisi. Tundub, et lõpuks on Eestis hakanud kustuma ka valehäbi eriala spetsialisti teenuste kasutamise suhtes.

Buumiaegne plahvatuslik nõudluse kasv tekitas olukorra, kus kinnisvaratehingud muutusid sama igapäevaseks kui esmatarbekaupade soetamine. Tegelikkuses aga oli selline olukord soodne ainult ühele poolele – müüjatele, kes tõid kasvavas tempos turule järjest ebaloogilisemaid tooteid, mis siis agressiivse müügitegevusega kiirelt realiseeriti. Ostjad jäid olukorda, kus sageli peeti isegi garantiitööde nõudmist häbiasjaks, sest hind, mida maksti, kehtis sisuliselt ühe päeva jooksul. Ajapuudusel kadus sageli võimalus konsulteerida spetsialistiga või tehingut analüüsida.

Kinnisvaraturg on olnud madalseisus nüüd ca kolm aastat ja muudatused, mis praegu toimuvad, on esimesed märgid turu taastumisest. Selle põhjal võib ennustada, et veel paari aasta jooksul ei saa rääkida tõsisest turu kasvust, vaid pigem turu välja kujunemisest.

Kinnisvarainvesteering on pikaajaline riski võtmine sektoris, mis iseenesest ei tooda mingit kasumit. Jättes kinnisvara objekti tühjalt seisma, võib olla kindel, et selle väärtus ajas ei kasva, vaid kahaneb – ka siis, kui tegemist on maatükiga, sest kaasnevad korrashoiukulutused. Kinnisvara on sisuliselt kest, mis võimaldab äritegevust, elamist, kultuurivahendust, sotsiaalfunktsiooni vms. Selleks, et kinnisvara väärtust hinnata, peab olema piisavalt informatsiooni, et mõista, mis konkreetse objektiga ja selles toimuva tegevusega järgneva 5-10-25 aasta jooksul juhtub. Tavakliendil (ja isegi väga professionaalsel investoril) on sellise informatsiooni analüüsimine tihti võimatu või ebamõistlikult aeganõudev.

Viimased trendid näitavadki selgelt, et usk paremini läbimõeldud investeeringute tegemisse ja soov neid teha on mõlemapoolne – klientide lisandumist pärast mitmeaastast madalseisu toetab tugevalt uute konsultatsiooniettevõtete teke. Tõsiasi on, et sageli on nende uute ettevõtmiste taga oma ala pikaajalised spetsialistid, kes saavad endale lubada seda, et jälgivad igapäevaselt rahvusvahelist turgu ja uusi trende. Lisaks käivad nad vaatamas mh ka välismaal parimaid objekte, et näha, kuidas neis kasutatud lahendusi saab kohaldada Eestis.

Kinnisvaranõustamist peetakse sageli millekski uueks, võrreldes vahendusega. Tegelikult aga on tegemist teenusega, mis lisab vahendusele väärtust ja aitab adekvaatsemalt hinnata tehingu aspekte ehk vast ei ole mõistlik võtta kogu kinnisvara hinna suurust riski, et säästa konsultatsioonitasu, mis moodustab sellest tavaliselt mõne protsendi.

Compare Listings