Your search results

Linnavara võõrandamine lihtsustub

Posted by UusMaaPluss on august 4, 2010
| 0

Tallinna linnavalitsus kavatseb teha linnavolikogule ettepaneku muuta linnavara võõrandamise korda. „Eesmärgiks on muuta linnavara võõrandamise protsess kiiremaks ja tulemuslikumaks,“ ütles abilinnapea Eha Võrk Raepressile.

Linnavara võõrandamise korra muudatusega antakse kuni 500 000 krooni väärt kinnisvara võõrandamise otsustamine ning enampakkumise alghinna määramine linnavalitsuse pädevusse.„Linnavara võõrandamise kord“ sätestab juhud, millal võib linnavara võõrandada. Eelkõige kuulub vara võõrandamisele, kui see ei ole vajalik avalikuks otstarbeks ega linna valitsemiseks ja kui vara on muutunud kõlbmatuks avaliku kasutamise, linna valitsemise või tulu saamise otstarbeks.

Linnavara võõrandamise korra kohaselt on kõik kinnisvara müügiga seonduvad otsused linnavolikogu pädevuses. „See ei võimalda kinnisvaraturu muudatustele paindlikult reageerida ning aeganõudev menetlus pärsib enampakkumiste tulemuslikkust,“ nentis Võrk.

Compare Listings