Your search results

Lepingu vormistamise soovitused üürilevõtjale

Posted by UusMaaPluss on august 9, 2010
| 0

Korteriüürimisel on oluline sõlmida leping üürileandja ja –võtja vahel, siis ei teki hiljem arusaamatusi kokkulepetes. Toon siinkohal välja olulisemad punktid, mis on abiks üürilepingu koostamisel.

1. Kindlasti käi enne lepingu sõlmimist korteriga tutvumas, näiteks võib korter piltidel näha välja oluliselt parem või kehvem kui tegelikus elus.

2. Lepingu sõlmimisel tuleb esitada isikut tõendav dokument, kaasa arvatud kaasüürilistel. Antud dokument võimaldab  tuvastada, et end üürnikuna esitlev isik on ikka see sama, kes eluruumi ka reaalselt elama asub. Oluline on, et ka üürileandja esitaks oma dokumendi.

3.
Esitada tuleb aadress, mis on registreeritud elukoht. Kui on soov üüritav korter registreerida oma elukohana, siis on see võimalik ainult omaniku kirjalikul nõusolekul ja linnaosa valitsusest saab ka vastava blanketi.

4. Vajalikud kontaktandmed: telefoninumber (numbrid), e-posti aadress.

5.
Loe alati leping läbi, mitte ära lase sellest silmadega üle – kui midagi jääb s
egaseks, siis palu selgitust ja kui on ettepanekuid, tee need kindlasti. Lepingu olulisemad punktid on:            
– kontaktandmed
– pangarekvisiidid
– lemmikloomade pidamise võimalused
– üürilepingu lõpetamise võimalused
– tagatisraha ja selle tagastamine. 
– Tähtis on fikseerida korteri seisukord ja selles olevad esemed, sest hiljem võib tulla suur segadus, kuna keegi ei mäleta, mis kummalegi poolele kuulub/kuulus või mis seisukorras korter või seal olnud esemed olid.

6.  Mõtle läbi, milline on Sulle sobiv kuupäev üüri tasumiseks, et ei tekiks viivitusi maksetega.

7. Korteri vastu võtmisel tuleb kindlasti koostada eluruumi vastuvõtmise akt, kus on kirjas:
– üürileandja poolt kasutusse jäetud mööbliesemed jmt sisustus (lauanõud, voodipesu, toolid  jne)
– vee-, kütte-, gaasi-, elektrimõõdikute näidud
– eluruumi seisukord ja/või iseärasused (näiteks: põrandad on rikutud/ei ole rikutud, mööblil jm inventaril on kahjustused või on need määrdunud jne).

 

Compare Listings