Your search results

Kuressaare külje alla kerkib terviklik ja tugev tööstuslinnak

Posted by UusMaaPluss on september 8, 2007
| 0

OÜ Oma Invest rajab Kuressaare linna piirile Roonimäe tankla kõrvale Põlluvälja tehnoparki. Põlluvälja tehnoparki on planeeritud 23 erisuurusega krunti.

Kruntide müügihinnad on vahemikus 400-500 kr/m2.
Uus Maa Kinnisvarabüroo Saaremaa büroo alustas Põlluvälja tehnopargi kruntide müümist.

OÜ Oma Invest soetas kõne all oleva krundi juba mõned aastad tagasi ning arendaja sõnul on asukoht hoolikalt valitud ning toetab ettevõtete arengusuunda linnast välja hea ligipääsuga ning nähtavasse asukohta.

Põlluvälja tehnoparki planeeritud 23 krundist on enamik eri suurusega ning vajadusel on võimalik krunte osta ka mitmekaupa ning neid liites ehitada mitmele krundile suurem hoone. On nii 4000 m2 kui ka 6000 m2 suuruseid krunte, kuid näiteks firma Ehitusservice kasutada jäi 2 ha suurune krunt.

Arendaja eesmärgiks on luua ühtne ja tugev tööstuspiirkond, kuhu ka suuremad Eesti firmad saaksid oma pinnad rajada. Tööstuslinnakus on ohutult ning mugavalt lahendatud juurdepääsud ning teedevõrk, samuti rajab arendaja vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetrassid.
Kogu kompleks on visuaalselt ühtne tervik ning arhitektuurilised lahendused vaatab üle Kaarma valla komisjon. Täisehituse protsendid, ehitiste kõrgused jms on määratud siiski juba detailplaneeringus, mistõttu valla komisjoni ettekirjutused ei saa põhjustada ostjatele üllatusi. Piirangud on seatud müra ja õhusaaste osas.

Tööstuslinnaku torustikutööd lõpetati selle aasta augustis ning septembri lõpuks peaksid valmima ka asfaltteed. Tehnoparki võib pidada pikaajaliseks projektiks, kus umbes 3-4 aasta pärast võiksid kõik platsid olla täis ehitatud. Hetkel on vabad veel 8 krunti. Praeguseks on endale krundid soetanud näiteks SV Torutööd, Ehitusservice, Balti Polt, traktorimüüja Intrakt, Puumarket ja ehitusfirma Primus.

Martin Sepp
Uus Maa Kinnisvarabüroo Kuressaare äripindade maakler

Compare Listings