Your search results

Kinnisvaramaakler – ehitaja, jurist ja psühholoog ühes isikus

Posted by UusMaaPluss on märts 9, 2013
| 0

Kinnisvara ost-müük ning üürimine on keeruline ja aeganõudev toiming, kus pakutavate objektide vahel valimine, info hankimine turusektoris valitseva hinnataseme kohta, nõutavate juriidiliste toimingute läbiviimine nõuab süvenemist ja pühendumist. Enamus meist puutub vähemalt korra elus ette kinnisvara puudutavate küsimustega –  meil tuleb osta, üürida või siis müüa maja, korterit, suvilat või vajame äripinda, hindamisakti, konsultatsiooni. Selleks, et kõik see eelpool loetud kulgeks sujuvalt ja meelepäraselt, tuleb olla paljude asjadega kursis ning osata olulisele tähelepanu pöörata. Kinnisvaraturgu tundmata võib väikenegi vale või ebakompetentne samm vähendada kinnisvara ostust või siis müügist saadavat tulu. Siinkohal on soovitav appi võtta kinnisvarafirma, kus peale tavapärase ostu-müügitehingute aidatakse usaldusväärselt lahendada kinnisvaraga seotud keerukate dokumentide ettevalmistamist ja maandada nendega seotud riske. Dokumentide vormistamine ja hirm võimalike pettuste ees on peamised faktorid, mis õigustavad kinnisvarafirmade professionaalse töö järgi nõudlust.

Kinnisvaramaakler omab kõige paremat ülevaadet turusituatsioonist, hindadest, detail- ja üldplaneeringutest, asukoha perspektiividest ja prognoosidest. Tänu oma kogemusele teab ta, millised on kinnisvara hinnad, kas need on tõusmas või langemas, millised on kiiremini arenevad piirkonnad, kuhu tasub soetada endale kodu või siis büroo, missugune on kaubanduskeskuste hinnatase ning vakantsus.  Tänu sellele, et maaklerile on kinnisvara ostu-müügivahendus igapäevane töö, omab ta põhjalikke teadmisi kinnisvaraturul valitsevatest ohtudest ja probleemidest.

Kinnisvaramaakleri töö eeldab head suhtlemisoskust ning põhjalikku töösse süvenemist. Tänu oma igapäevasele praktikale oskab kinnisvaramaakler anda kõige adekvaatsema hinnangu müüdavale majale, korterile või siis äripinnale. Maaklerid osalevad pidevalt täiendkoolitustel ning peavad läbima oma tasemele vastavaid eksameid, seega  on nad väga hästi kursis seadusandlusega ning seal toimunud muudatustega. Nad omavad põhjalikku teavet finantseerimistingimuste kohta, on kursis erinevate lepingutega, mis tagavad kõikide osapoolte kindluse ja turvalisuse ning tehingu korrektsuse. Tõsi see on, et tuleb ette maaklereid, kes ei täida oma kohustusi piisavalt hästi ja ei hiilga eelpool mainitud initsiatiivi ning teadmistega. Paljudel juhtudel võib selle probleemi taga olla kas siis kogemuse puudus, pealiskaudsus või ei ole maakleril endal huvi enesetäiendamise ja koolituste vastu ning paljudel vähenõudlikemal klientidel võib jääda mulje, et maakleritöös ei peitu midagi keerulist ning igaüks võib asutada kinnisvaraettevõtte.

Kuid sellesse töösse ei saa aga ka või suhtuda pealiskaudselt. Algajal kinnisvaramaakleril võivadki puududa vajalikud vahendid ja väljaõpe, kuid tugeva kinnisvarafirma ja tema töötajate taga on rohkem kui lihtsalt juriidiliselt vormistatud kinnisvarafirma. Hea kinnisvaramaakleri kõrval seisab tugev ettevõte kus on hästi välja töötatud maaklerite koolitussüsteemid, ettevõte pakub tugisüsteemi, kuhu on kaasatud nii juristid, turundusmeeskond,  analüütikud jne, kes aitavad maakleril teenuse osutamise täiuseni viia. Plussiks võib nimetada ka seda, et kinnisvarafirmad ja -maaklerid teevad tihedat koostööd omavahel.

Kes ta siis on, see kardetud ja armastatud maakler? Kas spetsialist, kes pakub maaklerteenust või lihtsalt klienditeenindaja? Maaklerteenuse pakkuja – jah, loomulikult, kuid siiski ka klienditeenindaja. Hea kinnisvaramaakleri kui klienditeenindaja üheks peamiseks tunnuseks on usaldusväärsus, kompetentsus ning   oskus luua sõbralik, turvaline õhkkond. Hoolivus ja osavõtlikkus – kõik need on omadused, mille järgi tunneme ära tõelise klienditeenindaja. Kinnisvaramaakleriga, kes tekitab kliendis tunde, et tema ootusi on ületatud jääb kliendile meelde ning  kontakt jääb püsima ka pärast tehingu teostamist. Sellist maaklerit julgevad kliendid soovitada, tal on välja kujunenud oma kindel püsiklientuur, põhjalik andmebaas ostu- ja müügisoovidest, mis kõik soodustab tehingu toimumist. Ta tunneb kinnisvaraturgu, oskab ette näha selle muutusi ning julgeb prognoosida hindade kujunemisi.

Kinnisvaramaakler ei ole ainult kinnisvara vahendaja. Ta on psühholoog, ehitaja ja jurist ühes isikus. Kinnisvaramaakler suunab klienti nõuandliku klienditeenindajana, kes vajadusel keerab käised üles ja vahetab üürikorteri seinal veidi päevi näinud vana tapeedi viies kliendi kiire tehinguni. Kinnisvaramaakler on oma tegevuses paindlik, ta tuleb kliendile igati vastu – tehingu õnnestumise ning kliendi rahulolu nimel on maakler valmis lepinguid sõlmima kasvõi hilistel õhtutundidel, et üürnikud saaksid oma uude koju kolida.  Ning hea tehingu  eelduseks on hea kontakt maakleriga, kus toimib vastastikune usaldus.

Compare Listings