Your search results

Kas uued elamukrundid Viljandis lükkavad kinnisvaraturu käima?

Posted by UusMaaPluss on september 3, 2011
| 0

Teadaolevalt kavatsetakse rajada kahte uude elamukvartalisse Viljandi linnas ühtekokku 46 elamukrunti.

Järveotsa uue elamukvartali esimese etapina  pakub Viljandi linn sel aastal 25 ehituskrunti, millele saab seada hoonestusõiguse. Kruntidele on ette nähtud rajada teed ning kommunikatsioonid. Kruntide suurus on ca 1300 m2. Järveotsa elamukvartal asub looduslikult kaunis kohas. Läheduses on lasteaed, kool ja terviserada ning ühendus kesklinnaga väga hea.  Järveotsa elamukvartali eduka müügi korral võiks antud piirkond huvi pakkuda ka suurematele kaubanduskettidele, et rajada sinna uus kaubanduskeskus, kuna perspektiivis on ette nähtud ellu viia ka Järveotsa elamukvartali järgmiste etappide realiseerimine, mille tulemusel lisanduks piirkonda arvestatav ostjaskond. Vastavad ärimaa krundid on seal piirkonnas olemas.

Uueveski oru kaldale Ristiku tänavale rajatakse ehituskrundid, mille suurus jääb 1000 m2 juurde ja need jäävad seevastu veidi kaugemale koolidest, lasteaedadest ning kaubanduskeskustest. Need krundid on rohkem mõeldud aedlinna tüüpi inimesele.

Linna lähiümbruses on hiljuti kehtestatud detailplaneeringud veel Pärsti vallas Raudnas 4 krundile suurusega 5000 m2 ning Ramsil 18 krundile suurusega 5000-5500 m2.   See, et kõigile pakutavatele kruntidele täna ka omanik on võimalik leida, on väheusutav, samuti on ka realiseerimisperioodi raske prognoosida. Pankade laenutingimused ehituslaenude osas on küllalt keerulised ning nõutakse piisavalt lisatagatisi või omafinantseeringut. Samas tekib kohustus asuda ehitama ühe aasta jooksul. Küsimus on, kui palju on Viljandis praeguses majandussituatsioonis inimesi, kes kvalifitseeruksid sellise laenu kliendiks. Seega selgitatakse lähikuudel välja võimalike huviliste arv antud kruntidele

Järveotsal ja Ristiku tänaval ning seejärel otsustatakse, kas on otstarbekas alustada kruntide müüki või oodata majandustingimuste paranemiseni. Praeguses kinnisvaraturu olukorras on näha suuremat perspektiivi siiski Järveotsa elamukvartalil kui aktiivsema ja arenevama Männimäe linnaosa pikendusel.

Compare Listings