Your search results

Kaasomand

Posted by UusMaaPluss on juuli 6, 2007
| 0

Üks kinnisasja omamise vorme on kaasomand. Kaasomandis oleva kinnisasjaga on paratamatult seotud teiste osade omanike õigused.

Esimese suure erinevusena ainuomandis ja kaasomandis oleva asja vahel saab välja tuua kaasomaniku ostueesõiguse. See tähendab, et ostueesõigust omaval isikul on õigus omandada võõrandatav kaasomandiosa samadel tingimustel, milles müüja ja ostja on kokku leppinud. Seadusega ettenähtud korras on ostueesõiguse teostamise tähtaeg kaks kuud sellest ajast, kui ostueesõigust omavat isikut on teavitatud müügitehingu toimumisest. Seejuures tuleb edasiste probleemide vältimiseks jälgida, et eelnimetatud teavitamine kindlasti toimuks. Müügitehingust informeerimine on müüja kohustus, kuid seda võib paluda teha ka notaril. Lihtsaim viis selleks on teavitada ostueesõigust omavat isikut või isikuid tähitud kirjaga.
Hetkel on väga aktuaalne eluasemelaenude võtmine ning oluline asi laenu taotlemisel on kaasomanike vaheline kinnistu kasutuskord. Kaasomandis olevat asja on kaasomanikel võimalik kasutada mitmel erineval viisil – levinumad neist on ajalooliselt väljakujunenud ja suuline kasutuskord. Kui eelnimetatud kasutuskordade alusel kasutatakse näiteks väikese korterelamu hoovis asuvaid kuure, ei olegi tegemist väga suure probleemiga, kuid kui samamoodi kasutatakse näiteks seda sama väikest korterelamut, võivad tekkida juba hoopis suuremad probleemid. Suure tõenäosusega tekib probleeme siis, kui keegi kaasomanikest soovib oma kaasomandiosa hüpoteegiga koormata, st võtta pangast kinnisvara tagatisel laenu. Sellisel juhul on reeglina nõutav notariaalne kinnistusraamatusse kantud kaasomanike vaheline kinnistu kasutamise kord. Notariaalse kasutuskorra puudumisel kuulub kaasomanikule oma kaasomandiosa suurune mõtteline osa kõikidest selles elamus asuvatest ruumidest ja on väga keeruline määrata objekti, mille krediidiasutus omale laenutagatiseks võtaks. Kaasomandis oleva asja korral tuleb just olulist tähelepanu pöörata sellele, et kasutuskord oleks kantud kinnistusraamatusse, sest ainult sellisel juhul on kasutuskord alati kehtiv ka järgmiste omanike suhtes. Kui kannet kinnistusraamatusse tehtud ei ole, muutub juba ühe kaasomaniku vahetumisel sõlmitud kasutuskord automaatselt kehtetuks. Eriti oluline on hilisemate nõuete vältimiseks sõlmida notariaalne kasutuskord elamutes, kus kortereid laiendatakse pööningu- ja keldrikorruste arvelt. Kui ehitustööde ajal võivad kõik majaelanikud sellega küll nõus olla, siis hiljem omanike vahetumisel ei pruugi kõik sama meelt olla.
Üldiselt aga on oluliselt lihtsam kõiki tehinguid teha ainuomandis oleva kinnisasjaga. Igal kaasomanikul on igal ajal õigus nõuda kaasomandi lõpetamist. Korterelamutes on kaasomandi lõpetamise vormiks elamu korteriomanditeks jagamine. Selleks on vajalik kõikide kaasomanike nõusolek ja tegelikule olukorrale vastavad inventariseerimisjoonised. Elamu korteriomanditeks jagamise kohta tuleb sõlmida notariaalne leping, mis tuleb esitada piirkonna kinnistusosakonda.

Raili Kangur
Uus Maa Kinnisvarakonsultantide atesteeritud hindaja

Compare Listings