Your search results

Земля на продажу, 26400 m2, 45000.00 €, Mäli-Hanso, Mälivere küla, Kohila vald, Rapla maakond

45,000 €
Aдрес: Mäli-Hanso, Mälivere küla, Kohila vald
55
Oбласть
26400
Цена за м2
1.70
Aдрес: Mäli-Hanso, Mälivere küla, Kohila vald
Oкруг:
Открыть в Google Maps
№ объекта: 60290
Цена: 45,000 €
Размер: 26,400.00 m2
Price per m2: 1.70
ID: 4475295866
createdby: 7778502782

Описание

Müüa kinnistu millele on väljastatud projekteerimis tingimused eramu ja abihoonete ehitamiseks.

Projekteerimistingimuste sisu:

Suurim lubatud kõrgus maapinnast põhihoonel kuni 8, 5 m, abihoonel kuni 7 m;
Katuste kalded kahekordsetel hoonetel 20º — 45º, ühekordsetel hoonetel 0º — 45º;
Juurdepääs: Mälivere teelt. Kohila Vallavalitsus juhib tähelepanu, et juurdepääsuks avalikult kasutatavale teele tuleb läbida eraomandis olevatel kinnistutel paiknevaid teid. Kohila Vallavalitsus soovitab sõlmida servituudilepingu eratee omanikuga/omanikega;

Parkimine: lahendada omal katastriüksusel vähemalt 2 parkimiskohta (kaasa arvatud parkimiskoht hoones;

Jäätmekäitlus; lahendada normikohaselt oma krundil.
Piirdeaia rajamisel on lubatud maksimaalne kõrgus kuni 1,6 m. Piirdeaedade (sh hekkide) rajamise kaugus teekatte (Mälivere tee) servast minimaalselt 5 m. Piirdeaia või värava rajamiseks, mille ehitamisega kaasnevad kaevetööd (alates 30 cm sügavuselt), tuleb esitada ehitusprojekt ja ehitusteatis.

Arhitektuur: piirkonna hoonestuslaadile sobiv, piirkonna arhitektuurset kvaliteeti parandav. Jälgida kohalikku ehitustraditsiooni ning hoone sobivust maastikku;

Veevarustus lahendada lokaalse puurkaevu või salvkaevu baasil.
Reovee kanaliseerimiseks paigaldada kinnistule sertifitseeritud kogumismahuti.

Lisainfo saamiseks võta ühenudst!

Compare Listings