Your search results

Земля на продажу, 24292 m2, 450000.00 €, Vaskussi tn 1, Ussimäe küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond

450,000 €
Aдрес: Vaskussi tn 1, Ussimäe küla, Rakvere vald
84
Oбласть
24292
Цена за м2
18.52
Aдрес: Vaskussi tn 1, Ussimäe küla, Rakvere vald
Открыть в Google Maps
№ объекта: 60434
Цена: 450,000 €
Размер: 24,292.00 m2
Price per m2: 18.52
ID: 5677307959
createdby: 885328174

Описание

Müügile on tulnud neli kõrvuti asetsevat kinnistust:
Vaskussi 1: 77004:001:0093; 12 633 m2
Vaskussi 2: 77004:001:0094; 2446 m2
Vaskussi 3: 77004:001:0095; 4208 m2
Vaskussi T1: 77004:001:0096; 5005 m2

Tegemist on Ussimäe küla Pagusoo elamupiirkonnaga, kus kehtib detailplaneering, mille koostamise eesmärgiks on olnud:
— territooriumi kruntideks jaotamine;
— ehitusõiguse määramine;
— tehnovõrkude paigutuse määramine;
— haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine;
— liiklusskeemi koostamine.

Lisaks muudeti detailplaneeringu alusel mõnede olemasolevate kinnistute maakasutuse sihtotstarbeid.
Vastavalt kehtestatud detailplaneeringule on hinnatava vara koosseisu kuuluvate katastriüksuste osas kavandatud järgnevad maakasutus ja -ehitustingimused:
Vaskussi tn 1:
— kinnisasja maakasutuse sihtotstarve: 100% elamumaa;
— kinnisasja täisehitatuse osakaal: 28% (s.o maksimaalne maapealne suletud brutopind ~ 14 149 m2;
— maksimaalne maapealne korruselisus: 4 tk;
— maksimaalne ehitiste suhteline maapealne kõrgus: 17 m;
— ehitusõiguse eesmärk: korterelamute ehitamine.

Vaskussi tn 2:
— kinnisasja maakasutuse sihtotstarve: 100% elamumaa;
— kinnisasja täisehitatuse osakaal: 27% (s.o maksimaalne maapealne
suletud brutopind ~ 2663 m2);
— maksimaalne maapealne korruselisus: 4 tk;
— maksimaalne hoonete arv: 1 tk;
— maksimaalne ehitiste suhteline maapealne kõrgus: 17 m;
— ehitusõiguse eesmärk: korterelamu ehitamine.

Vaskussi tn 3:
— kinnisasja maakasutuse sihtotstarve: 100% ühiskondlike ehitiste maa;
— kinnisasja täisehitatuse osakaal: 28%;
— maksimaalne maapealne korruselisus: 4 tk;
— maksimaalne hoonete arv: 1 tk;
— maksimaalne ehitiste suhteline maapealne kõrgus: 17 m;
— ehitusõiguse eesmärk: ühiskondlikku kasutusse suunatud ehitiste (nt lasteaia) ja mänguväljaku ehitamine.

Vaskussi tn T1:
— kinnisasja maakasutuse sihtotstarve: 100% transpordimaa (ehitusõigus puudub, v.a avalikku kasutusse suunatud taristu elemendiga tänava ehitamine).
Vastavalt detailplaneeringu seletuskirjale (lk 19) ehitatakse esmajärjekorras välja teed ja tehnovõrgud ning siis antakse välja ehitusload hoonestusele. Tee ja tänava maa sihtotstarbega krundid antakse üle vallale ning vald taotleb need munitsipaalomandisse. Tehnovõrgud ning haljastus rajatakse avalikus kasutuses olevale või munitsipaliseeritavale maa-alale arendaja poolt ning antakse koos tänavate ja tehnovõrkude jaoks moodustatud kruntidega tasuta üle vallale

Väga lähedale, Pääsusilma kinnistule plaanitakse ehitada Pääsusilma kaubandus- ja vabaajakeskus.

Huvi korral palun kontakteeru julgelt!

Compare Listings