Your search results

Kaugtõestamine aitab kinnisvaratehinguid teha ka kriisiajal

Posted by UusMaaPluss on märts 11, 2021
| 0

Tervishoiukriisi halvenedes ja soovis vähendada inimestevahelisi kontakte muutub taaskord aktuaalseks kinnisvaratehingute notariaalne kaugtõestamine. Kordame üle, mis see on ning millised on eeldused, et notariaalsed tehingud kodust lahkumata ära teha.

Kaugtõestamine on mugav ja kättesaadav viis notariaaltoimingute tegemiseks kõigile digivõimekusega teovõimelistele inimestele. Kaugtõestamine on samaväärne notari juuresolekul (notaribüroos kohapeal) läbiviidava tõestamisega.

See on hea võimalus hoida kokku oma väärtuslikku aega, aga teisalt on see praeguses tervisekriisi situatsioonis võib olla et ainumõeldav võimalus viia läbi notaritehinguid.

 

Kaugtõestamisel palju plusse

Järgnevalt toon välja kõige olulisemad plussid, miks kaugtõestamist eelistada:

 • Aega säästev viis juba kogenud kinnisvaratehingute tegijale, kes tunnevad protsessi läbi ja lõhki.
 • Ajalise võidu saavad ka need, kes teevad kinnisvaratehinguid harva, sest kaugtõestamist saab teha mugavalt oma kodunt või töölaua tagant lahkumata (hoiab aega kokku edasi-tagasi sõidu pealt).
 • Kaugtõestamise teel toimingute tegemine võib aset leida ka Eesti välisesindustes.
 • Tehing saab toimuda ka siis, kui osapooltel ei õnnestu koroonast vm põhjustest (riskirühm, eneseisolatsioonis isikud) tingituna füüsiliselt notaribüroosse minna.
 • Võimalus valida tõestamiseks just see notar, keda klient ise eelistab ja seda ka siis, kui büroo asub teisel pool Eestit.

 

Kaugtõestamine võib viia kiirema tehinguni

Kinnisvaraturg on jätkuvalt aktiivne ning palju soetatakse kinnisvara laenu abil, mistõttu on ka tehingus osalevate pangaesindajate graafik tihe (see on harv juhus, kui pangaesindajal õnnestub tehingus osaleda vähem kui 7-10-päevase etteteatamisega). Kaugtõestamisel saab aga osaleda pangapoolne esindaja teisest Eestimaa linnas paiknevast büroost, kellel on veidi vabam graafik, tänu millele jõutakse tehingusse kiiremini.

 

Kui on soov teha notariaaltoiming kaugtõestamisena

 • Kontakteeru notaribürooga ja uuri, kas konkreetset toimingut saab läbi viia kaugtõestamise teel või oleks parem teha see notaribüroos kohapeal. Hetkel on teada, et pea kõiki notariaalseid toiminguid, v.a abielu sõlmimine ja lahutamine, on võimalik teha kaugtõestamisega.
 • Tutvu varakult kaugtõestamise juhendiga, mille edastab notaribüroo. Lisainfo on leitav ka siit: https://www.notar.ee/sites/default/files/Kaugt%C3%B5estamise%20juhend%20kliendile.pdf
 • Palu notaribürool saata kaugtõestatava lepingu projekt oma e-posti päev enne tehingut, et jääks aega sellega tutvumiseks. Lepingu projekt on leitav ka notarite koja iseteenindusportaalist.
 • Notarite Koja iseteenindusportaali iseteenindus.notar.ee tuleks siseneda järgnevate veebilehitsejate kaudu: Google Chrome, Firefox või Microsoft Edge.
 • Kontrolli üle, kas arvuti kaamera töötab – ette on tulnud juhuseid, kus see on töökorras, aga kaamerale on unustatud kate ette.
 • Kontrolli, kas arvuti mikrofon töötab (on sisse lülitatud) ja kas seadme aku on laetud.
 • Kontrolli üle oma isikut tõendava dokumendi kehtivus ja digiallkirjastamise võimalused.
 • Notarite Koja iseteenindusportaali iseteenindus.notar.ee saab sisse logida ja tõestatavat dokumenti allkirjastada Eesti Vabariigi ID-kaardi, digi-ID, mobiil-ID, elamisloakaardiga või e-residendi digi-IDga. Tasub meeles pidada, et SmartID-ga allkirjastamine ei ole võimalik.
 • Igal tehingu osapoolel tuleb kasutada oma arvutit, mistõttu tasub vältida tehingu ajal ühes ruumis viibimist, sest nii võib tekkida soovimatu kaja.
 • Samuti tasub olla tähelepanelik, kui näiteks ühes koduses võrgus teevad erinevad inimesed samal ajal videokõnesid – on juhtunud, et võrgu kiirus ei vea seda välja.
 • Kui tunned end ebakindlalt, on toeks sinu isiklik maakler, kes aitab jõuda eduka tehinguni ja viib sind läbi kaugtõestuse protsessi.

Lähikuudel valmib ka kaugtõestamise testkeskkond, kus iga klient saab tehingule eelnevalt katsetada kaugtõestamise lahenduse kasutamist veendumaks, et tal on selleks kõik vajalikud tehnilised eeldused täidetud.

2020. aastal tehti kaugtõestamisega kokku 8220 notariaaltoimingut. 2021. aasta jaanuaris ja veebruaris olid antud näitajad vastavalt 1362 ja 1656 toimingut. Selle põhjal võib eeldada, et käesoleva aasta lõpuks on kaugteel tõestatud tehingute arv võrreldes eelmise aastaga kahekordistunud. Tänu mugavusele, turvalisusele ning kiirusele saab sellest sama tõhus abivahend, nagu pangaülekande tegemine läbi mobiiliseadme.

Anneli Lindemann, Uus Maa Kinnisvarabüroo maakler

Compare Listings