Your search results

Iseenda tööandja – rõõmud ja valud

Posted by UusMaaPluss on juuni 9, 2012
| 0

TÖÖANDJA. Miks ei võiks ise enda ülemus olla? Meelakkumist see ei tähenda, kuid rõõmu võib kaasa tuua küll. Siiski peab arvestama, et oma firma ei sobi kõigile. Ei peagi sobima.

Iga inimene otsib võimalust, et töö oleks osa elustiilist – nii hobi kui ka elatusallikas. Seda sünergiat pole aga sugugi kerge leida.  Üsna sageli tuleb endale esitada keerukaid küsimusi ja leida neile lahendusi. Nagu elus ikka, on ka siin nii head kui ka halvad küljed.

Viimase paari aastaga on järsult tõusnud väikeetevõtete arv. See näitab, et ühiskond toetab ettevõtlikke inimesi soosiva suhtumisega ning teadvustab väikeettevõtluse rolli riigi majandusarengu edasiviijana. Eesti elanikud on loovad, uuendusmeelsed ja ettevõtlikud ning nad oskavad ja soovivad oma ideid vormistada äriplaanina. Nad on edukad turgudelt vajaminevate ressursside ning toe hankimisel.

Otsus, kas rajada oma ettevõtte või eelistada palgatööd tähendab seda, et tuleb teha valik kummagi pakutavate plusside ja miinuste vahel. Oma firma annab rohkem iseseisvust, samas on olemas arvestatav ebakindlus toimetuleku ja tuleviku osas. Palgatööl on rahalises mõttes kindlasti turvalisem ja stabiilsem käia, samas on väiksem otsustamis- ja tegutsemisvabadus. Kuna kõike head korraga ei saa, tuleb otsustada, mis on kõige olulisem. Kui siht silme ees, siis on võimalik ka oma firmas turvariske maandada ning nii mõnegi suurfirmaga koostööd tehes on võimalik oma rida ajades säilitada individuaalsus.

 

Kui tahad olla enda peremees

Oma ettevõtte üheks olulisemaks positiivseks märksõnaks iseseisvus  ja vabadus. Vabadus ise otsustada ja oma parema äranägemise järgi tegutseda on oma firma üks suuri eeliseid. Loomulikult on ka siin piirid aga nendega on võimalik paindlikumalt ringi käia kui palgatööd tehes. Kui sul on turvaline maandumise võimalus oma ettevõtte näol, siis saad ka julgemalt sekkuda otsustesse, mis mõjutavad töökorraldust.

Teine põhjus on isiklik areng. Võib-olla unistad sa juba pikemat aega muudatustest oma elus, tööst, mis sulle ka sisulist huvi pakuks. Sul on võimalus õppida peale uue ameti ka väikeettevõtte juhtimist, turundust, raamatupidamist, millega suures süsteemis töötades kokku ei puutu. Oma firma loomisega on võimalus proovida uusi tegevusi. Võid ka lihtsalt panna oma hobi väikest lisaraha teenima.

Tihti  ei julgeta võtta vastutust oma tuleviku eest, teha radikaalsemaid otsuseid. Kahjuks siis loobutakse ka võimalusest proovida oma ideed ja teostada oma hobisid ning unistusi. Ärikihk, soov rohkem raha teenida ja rohkem riskida võib lõpptulemusel olla vägagi tasuv. Paraku on ka võimalus palju kaotada.

Siit jõuamegi kõige suurema küsimuseni, mistõttu  paljud ettevõtted jäävadki selliste hirmude kartuses tegemata – mis siis saab, kui ma loobun oma palgalisest töökohast? Ettevõtet luues on igaüks täis usku ja lootusi, et saab hakkama ja varsti on rikas. Tegelikult tuleb arvestada ka ees ootavate raskuste ja ohtudega.

Neid pole vaja karta, nendeks peab valmis olema ning kogu oma tegevusega püüdma raskusi ületada ja ohte ennetada. Äririsk on väiksem sel juhul, kui  alustatakse oma firmaga  olemasoleva põhitöö kõrvalt, kas siis koostööpartnerina või teenusepakkujana ning siis on juba suurem julgus samm-sammult sealt edasi liikuda sajaprotsendiliseks oma firma töötajaks. Parimal juhul õnnestub sul nii üles ehitada igati toimiv firma ning kindlasti ka koostööpartnerite võrgustik. See aga annab kindluse oma ettevõttega veelgi tõsisemalt tegelema hakata. Juhul kui kõik ei lähe plaanipäraselt, siis oled kogemuse võrra rikkam ja elad rõõmsalt edasi, mis ei tähenda loobumist oma eesmärkidest.

Oma ettevõte annab hea võimaluse kulude optimeerimiseks, mis tähendab otsusevabadust endale palgaks eraldatava summa ning kulutuste katteks makstavate summade osas. Ettevõtte tegevuseks võib kokkuleppel tööandjaga olla ka konkreetse igapäevaselt tehtava töö teenusena osutamine.

Kuid raha pole ai­nus mo­ti­vee­ri­ja. Kui mingi tegevusala on sulle pigem hobiks kui elatusallikaks, siis ei pruugi sul majanduslike tulemuste suhtes tõenäoliselt kohe väga kõrgeid nõudmisi olla, vaid ettevõtte eesmärgiks on oma hobiga tegeleda. Kui ini­me­ne on iseen­da tööandja, siis os­kab ta ka kui tö­öand­ja en­da­le koostada vä­ga mõju­sa mit­te­materiaalse mo­ti­vee­riva pa­ke­ti, kus olulisemateks väärtusteks on aeg, töökeskkond, tegevusliinid ja muu selline.

 

Lepinguline koostöösuhe toob kindlust

Kui Sul on eesmärgiks teatud tegevusalal töötamine, siis võid parem olla kellegi teise ettevõtja juures teenistuses koostöö- või siis frantsiisilepingu alusel. Koostöölepinguga lepivad pooled kokku vastastikuses koostööprogrammis vastavalt poolte majandus- ja kutsetegevusele. Koostööleping võib hõlmata väga mitmeid erinevaid koostöövõimalusi. Näiteks teenuste osutamine, müük ja nii edasi. Leping reguleerib poolte suhteid ekspordi alustamise ettevalmistavas faasis. Frantsiisileping on olemuselt segaleping, millega frantsiisiandja annab kogumis üle oma majandustegevusega seotud teabe ja õiguste kasutusõiguse. Siia kuuluvad näiteks ärikontseptsioon, meetodid, strateegiad, dokumentatsioonivormid, ärilahendused, kaubamärk, äriline tähistus ja muu selline. Frantsiisivõtja asub saadud teabe ja õiguste abil korraldama äritegevust sarnaselt frantsiisiandjale.

Sellise mudeli järgi töötavad näiteks kinnisvaramaaklerid. Eriti hästi toimib see süsteem siis, kui tegutsetakse  suurema hästi toimiva ettevõtte juures või selle sees, kus on võimalus kasutada kõiki  tugisüsteeme – juriste, turundust, raamatupidamist. Sellisel juhul sõltub palk või ettevõtte sissetulek sinu oma tegevuse või siis pakutava teenuse tulemusest ning töötasuks on nn „tulemuspalk“. Seega  sinu enda käes on kõik vahendid selleks, et viia enda sissetulek maksimumini. See pluss on samal ajal ka miinus – vähemalt esialgu on hästi palju  nii-öelda piiri peal kõndimist, mis võib tekitada nii adrenaliini kui ka frustratsiooni. Seega tuleb õppida selgeks pingete reguleerimine, kus ettevõtja on vastutav kõigi läbikukkumiste eest ning kui nendega toime ei tule, siis oma peremeheks olemine ei pruugigi õnnestuda.  Samas tubli ja enesekindel inimene teab, et kui tööd teha kõvasti ja keerukas algusaeg mööda saab, jäävad noppida vaid suured ja mahlakad viljad. Tekib usaldus enda töö vastu, samamoodi võtavad nii koostööpartnerid kui ka kliendid sind omaks.

Inimestel, kes soovivad ja julgevad olla oma peremehed, on piisavalt omadusi, mis tagavad nende ärile edu: stressitaluvus, otsustusvõime, julgus võtta vastutus, delegeerimisoskus, suhtlemisoskus, reaktsioonikiirus ja kohanemisvõime. Ärimaastik on karm ja seal enesele oma jõududega tee rajamine ei pruugi igaühele sobida. Vahel on kindlam sammuda mööda kellegi teise poolt sisse tallatud rada. Kuid  peamine on olla õnnelik ning teha ka töises valdkonnas asju, mis meeldivad.

 

Artikkel ilmus ajalehes Postimees

Compare Listings