Your search results

Ärikinnisvara suund ja trendid 2024

Posted by UusMaaPluss on oktoober 3, 2023
| 0
Ärikinnisvara suund ja trendid 2024

Eesti ärikinnisvaraturg on pidevas muutumises nagu kogu muu meid ümbritsev elu. Turusegment, mis täna tundub tugev ning atraktiivne, võib aga osutuda juba homme Eesti väiksel turul üleinvesteerituks. Samas võivad hetkel vähematraktiivsed segmendid teha vaid loetud kvartalite jooksul korraliku taastumise ning nii kapitaliomanikud kui operaatorid pööravad oma fookuse uutele jahimaadele.

Uus Maa Ärikinnisvara konsultant Kristi Tamm toob välja mõningad olulised trendid, mis mõjutavad ärikinnisvara arendamist ja investeerimist Eestis.

Büroopindade nõudlus pikemas perspektiivis püsib

Koroonapandeemia pani ettevõtted proovile, sundides neid rakendama kaugtööd ja paindlikke töökorralduse mudeleid. Ebakindlast majandusolukorrast tulenevalt on büroopindade turg sel aastal endiselt pigem rahulik ja paljud ettevõtted äraootaval positsioonil. Samas ei ole Eestis näha sellist büroopindade vabanemise trendi nagu näiteks USAs, kus hoonete kaupa kontoreid tühjana seisab.

Tallinnas ja mujal Eestis on võrreldes suurlinnadega kodu ja töökoha vahel liikumine oluliselt lihtsam, mistõttu on paljudes ettevõtetes pandeemiajärgselt hakatud taas kontoris töötamist soosima. Ettevõtted mõistavad, et füüsilised kohtumised ja loov töökeskkond on endiselt hädavajalik ettevõttekultuuri ja töötajate lojaalsustunde tekkimiseks.

Et kontoris käimine töötajate jaoks atraktiivne oleks, on üha olulisem sealne töökeskkond – nii tehniline kui esteetiline aspekt. Seega võib oodata jätkuvat huvi kaasaegsete, funktsionaalsete ja stiilse interjööriga büroopindade vastu.

Samas tuleb arendajatel arvestada, et Eesti turg on väike ning ülepakkumise risk suur. Lisanduvate hoonete kõrval tuleb pidevalt turule pindu ka mõne aasta vanustes hoonetes, mis on üürihuviliste jaoks samaväärsed uusarendustega, omades vahel teatud eeliseidki.

Viimasel ajal on sageli ette tulnud, et pandeemiaeelsetel aastatel uutes hoonetes sõlmitud üürilepingute pikendamisel on büroopinna mahtu järgmiseks lepinguperioodiks mõnevõrra vähendatud. Samuti tasub arvesse võtta, et viimastel aastatel on palju suuri ettevõtteid uusi büroopindu juba üürinud ning seetõttu aastateks lepingutega seotud.

Jätkusuutlikkus ja energiatõhusus muutuvad prioriteetseks

Keskkonnateadlikkus on kasvav trend ning ärikinnisvara sektor pole erand. Jätkusuutlikkus on muutunud ärikinnisvara arenduses ja haldamises peamiseks teemaks.

Eestis võib oodata rohkem investeeringuid roheliste ja energiatõhusate hoonete arendamisse ning olemasolevate ehitiste renoveerimisse, et vastata kliimamuutuste väljakutsetele ja meelitada sellega keskkonnateadlikke üürnikke. Hoone energiatõhususe parandamine muutub lähiaastail hädavajalikuks vanemate ärihoonete konkurentsivõime säilitamisel.

Juba täna on hulk üürnikke, kes uue üüripinna valimisel seavad oluliseks kriteeriumiks, et hoonel oleks vähemalt B-, eelistatult A-energiaklass.

Tehnoloogia integreerimine

Tehnoloogilised uuendused mängivad ärikinnisvaras üha olulisemat rolli. Nutikad lahendused, nagu hoonete automatiseerimine, turvalisuse tõhustamine ja praktilised ruumilahendused muutuvad üha olulisemaks ärikinnisvaraarenduse osaks.

Samuti võib oodata suurenenud nõudlust andmeanalüütika ja tehisintellekti lahenduste järele, et paremini mõista ja juhtida ärikinnisvara portfelle

Logistikarakendused ja e-kaubanduse toetamine

E-kaubanduse kasv on viimastel aastatel olnud märkimisväärne ning sellel on suur mõju logistikavaldkonnale, tänu millele suureneb selles segmendis pinnanõudlus pidevalt.

Nii on oodata, et logistikapindade osas on ka investeeringute ja ehituste maht suurem ning murepilvi vähem kui näiteks büroopindade turul.

Piirkondlik areng ka väljaspool Tallinna

Kuigi Tallinn on endiselt Eesti suurim ärikeskus, võib oodata piirkondliku ärikinnisvara arengut teistes suuremates linnades nagu Tartu ja Pärnu. See aitab tasakaalustada regionaalset majanduskasvu. Linnaarenguprojektid ja infrastruktuuri investeeringud suurendavad nende piirkondade atraktiivsust eelkõige just ettevõtete jaoks.

Näiteks Tartus paistab silma uue kvaliteetse büroopinna nappus. Samas, arendajad on täna valmis uusi arendusobjekte alustama, kui on olemas üürnikud.  Kiirelt muutuvas maailmas ei soovi aga ettevõtted väga pikalt üürilepinguid ette sõlmida. Nii tundubki, et ühelt poolt on justkui nõudlus uue büroopinna järgi olemas, teisalt pole arendajatel kindlust nõudluse piisavuse kohta.

Kokkuvõte

Usun, et investorid ja arendajad, kes suudavad kohaneda muutuvate vajaduste ja suundumustega ning kes panustavad jätkusuutlikusse arengusse ja tehnoloogiasse, on edukamad. Seega ärikinnisvara tulevik sõltub jätkuvalt innovatsioonist, jätkusuutlikkusest ning tehnoloogiast, mis muudab ärikinnisvaramaailma põnevaks ja väljakutseid pakkuvaks investeerimisvõimaluseks.

Compare Listings