Your search results

20 olulist asja, mida uue kodu puhul järele uurida

Posted by UusMaaPluss on juuni 16, 2022
| 0
20 olulist asja, mida uue kodu puhul järele uurida

Enne kui hakkate ostma uut eramut või korterit, tuleb sellega põhjalikult tutvuda. Lisaks heale emotsioonile võib kinnisvara ostuga kaasneda ettenägematuid probleeme, mida saab aga piisava eeltöö puhul vältida.

Uus Maa Maakri ja Uus Maa Luxumi büroo maakler Kairi Vanem toob välja 20 peamist nüanssi, millele enne uue kodu või investeerimiskinnisvara ostu tähelepanu pöörata.

Kasutusluba

Veenduge, et kinnisvaral oleks olemas ajakohane kasutusluba.

Kaasomand

Enne kaasomandis oleva kinnisvara soetamist veenduge kõigis sellega kaasnevates nüanssides.

Vundament

Veenduge, et vundamendis pole suuri pragusid, mille tõttu võivad olla tekkinud vajumine või niiskuskahjustused seina- või põrandakonstruktsioonides.

Avad

Kontrollige, et akende ja uste sillustes ei oleks avasid, läbi mille võib niiskus seinakonstruktsioonidesse pääseda.

Katus

Katuse seisukorda on mõistlik kontrollida nii pealt kui ka avatud pööningu puhul ka katuse alt. Veenduda tuleb, et poleks lekkekohti.

Soojapidavus

Soojustuse kvaliteeti võib kaudselt hinnata seintel või nurkades esineda võivate niiskuskahjustuste järgi. Oluline on, et soojustus oleks ühtlane ega esineks külmasildu.

Ventilatsioon

Korralik ventilatsioonisüsteem tagab hoone ja selles elavate inimeste hea tervise. Mittetoimivast ventilatsioonisüsteemist annab märku akende sisepinnale tekkiv kondensatsioonivesi.

Küttesüsteem

Ükskõik millise küttesüsteemiga on tegu, tuleb veenduda selle seisukorras ja regulaarses hoolduses. Oluline on teada ka, millised on süsteemi hooldus- ja halduskulud.

Kaasuvad kulud

Uurige välja, millised on müüjale teadaolevad lähitulevikus tegemist nõudvad tööd, et säiliks kinnisvara hea seisukord. Sellest lähtuvalt saate aimu, milliseid kulutusi peate lähiajal veel tegema.

Juurdepääsutee

Veenduge, et kinnistuni viiv tee on avalikult kasutatav või kaetud servituudiga ostetava vara kasuks.

Kommunikatsioonid

Veenduge, et olemas on vee-, kanalisatsiooni-, interneti- ja elektriühendused.

Naabrid

Naabrid on oluline aspekt nii korterite kui ka majade puhul. Probleemsete käitumistega naabrid kuuluvad varjatud puuduste alla juhul, kui müüja peab vajalikuks seda infot ostja eest varjata.

Fassaad

Fassaadi seisukord annab märku majas esineda võivatest vigadest. Pöörake tähelepanu sellele, kas krohv „punnitab“ või on kohati maha tulnud; kas leidub pragusid, hallitust või värvimuutuseid.

Võlg

Kortermajade puhul on oluline veenduda selles, kas korteriühistu on võtnud laenu, kui suure osa moodustab selle igakuine makse kommunaalarvest ja kui pikaks ajaks on laen võetud.

Ilmakaared

Veenduge, et teid huvitav kinnisvara asetseb teie poolt eelistatud ilmakaarte suhtes soodsalt.

Lõhn

Ärge alahinnake kohapeal tajutud lõhnakogemust. Niiskuse, toidu- või mustuselõhna tajumisel tuleks välja selgitada selle täpsem põhjus.

Põrand

Olenevalt põrandakattematerjalist on hea kontrollida põranda horisontaalsust, et avastada selle all olevaid võimalikke varjatud puudusi.

Põrand vaiba all

Korterit või maja külastades on alati kasulik piiluda ka toas asuva vaiba alla, veendumaks, et seal pole varjatud põrandakahjustust. Samuti saab nii näha, kui palju on vaiba all oleva põranda värv erinev ülejäänud põrandast ja ning kas seda saab lihvimisega ühtlustada.

Elektripaigaldised

Kontrollige üle, et seintel näha olevad pistikud ja lülitid ka päriselt töötavad.

Piirkonna arengud

Selgitage välja, millised on piirkonnas kehtestatud detailplaneeringud ning kas need võivad ostetava vara vaateid või tänaseid eeliseid mõjutada.

Iga võimalik eeltoodud probleem ei tähenda kindlasti seda, et tegemist on ulatusliku või tehingut välistava olukorraga. Alati tasub uurida, kuidas üht või teist viga parandada. Eelkõige on oluline, et ostja ei avastaks vigu hiljem varjatud puudusena.

Kui sa ei tunne end päris kindlalt, soovitan kaasata ostuprotsessi ehitusala spetsialist, kes aitaks hinnata olemasolevat seisukorda ja vajadusel teha arvestuslikku kalkulatsiooni vajalike tööde jaoks.

Compare Listings