Your search results

PANE TÄHELE: küttekolded korda

Posted by UusMaaPluss on oktoober 2, 2020
| 0

Õnnetused küttekolletega on viimastel aastatel saanud palju tähelepanu. Et külmad ajad on tulekul, tasub meenutada kõige olulisemat, mida ahjude, kaminate või korstnatega seoses meeles pidada.

Enne kinnisvara ostu või müüki on oluline kontrollida hoone üldist seisukorda ja kindlasti ka küttekollete toimivust. Hilisemate arusaamatuste vältimiseks tuleks kaasata ainult litsentseeritud eksperte.

Miks on ekspertiisi vaja?

Ekspertiisi tegemisel tulevad välja puudused, milleks on amortiseerunud korstnapitsid ja kasutuskõlbmatud ahi või pliit. Niisamuti tehakse selle käigus kindlaks ka seadustamata küttekolded.

Kui puudused saavad teatavaks, on omanikul võimalik neid parandada või parandada lasta.

Teadma peab, et küttesüsteemi tohib ehitada pottsepp, kellel on kutsetunnistus. Selle kehtivust tuleb enne töö tellimist kindlasti kontrollida.

Ahju, kamina, pliidi, korstna ja ühenduslõõri puhastamise teenust võib kutse- ja majandustegevusena osutada pädev isik, kellel on korstnapühkija kutsetunnistus.

Tüüpilisemad probleemid

 • Seadustamata küttekolded – küttekolle ei ole kantud Ehitisregistrisse;
 • korsten on kaetud tapeedi, kipsplaadi või puitlaudisega;
 • saunaahi on teise kütteseadmega samas lõõris;
 • ilma ahjupassita ehitatud kütteseadmed;
 • koldeesise pleki puudumine;
 • ahjudel puuduvad puhastusavad;
 • korstnapitsid väljast ilusad, seest katki.

Kütteperioodi eel/ajal pea meeles

 • Hoia hoone korsten ja tahmalõõrid pragudeta ja puhtad.
 • Pliiti, maja- või saunaahju küta mõõdukalt. Liigkütmine on hoonete süttimise levinumaid põhjuseid.
 • Puiduküttega püsielamus puhasta kütteseadmeid ja lõõre kaks korda aastas.
 • Hooajalises elamus peab korstnapühkija käima enne kütteperioodi algust.
 • Gaasikütteseadmeid tuleb puhastada üks kord aastas.
 • Ära jäta pliite, ahje, katlaid, soojapuhureid jm järelevalveta.
 • Suitsuandur aitab avastada tulekahju selle alguses.
 • Ahju küta kvaliteetse ja kuiva halupuuga.

Lisainfot antud teema kohta leiab siit.

Merike Ploom-Lindmaa, Uus Maa Tartu büroo maakler

Compare Listings