Your search results

7 nüanssi, mida jälgida elamukrundi valikul

Posted by UusMaaPluss on juuni 13, 2020
| 0

Kui soovite rajada omale uue kodu, ehitades selleks päris oma maja, on teil vaja esmalt leida sobiv maatükk või krunt. Kuna paljud neist on nii oma asukoha kui ka looduslike erisuste jms tõttu unikaalsed, tuleb teha päris tugevat eeltööd, et see õige ja sobiv leida.

Järgnevalt toon välja 7 kõige olulisemat nüanssi, millele kindlasti tähelepanu pöörata.

Maa sihtotstarve

Esmalt uurige järele, kas tegemist on elamumaa, maatulundusmaa või mõne muu sihtotstarbega. Maa sihtotstarbe kohta leiate info SIIT.

Ehitusõigus

Eelnevast punktist tulenevalt tuleb välja selgitada, kas ja mida on võimalik maatükile ehitada. Seega tuleks järgnevalt uurida, kas kinnistule ehitamiseks on kehtestatud detailplaneering või peaks taotlema projekteerimistingimusi. Seda infot saab kohalikust omavalitsusest.

Detailplaneeringu ja projekteerimistingimustega määratakse, mida on võimalik kinnistule ehitada: hoonete arv, korruselisus, abihoonete arv, asukoht jne.

Ligipääs kinnistule

Uurige, kas juurdepääs on kohalikult teelt, riigiteelt või erateelt. Juhul, kui ligipääs on erateelt siis, kas on sõlmitud servituut ehk tee kasutamise kokkulepe. Kui seda pole, tuleb see esimesel võimalusel sõlmida.

Kommunikatsioonid

Kas krundil on liitumispunktid (vesi ja kanalisatsioon) ning võimalus ühenduda elektrivõrku.

Kui liitumispunkte ei ole, uurige, kuidas näeb ette detailplaneering või projekteerimistingimused vee- ja kanalisatsiooni rajamiseks. Veel enam, kas piirkonnas on võimalik liituda vee- ja kanalisatsioonitrassiga või peaks rajama lokaalse kanalisatsiooni (ja millise) ning oma kaevu.

Kui ka elektriliitumispunkti pole, on oluliseks asjaoluks võrguga liitumisel kaugus alajaamast. Kui tarbimiskoht jääb alajaamast kaugemale kui 400m, kujuneb liitumise hind tegelike ehituskulude põhjal. Kui tarbimiskoht jääb 400 meetri piiresse, on liitumine ampritasu alusel.

Kitsendused

Lisaks tasuks kinnistusraamatust uurida, kas krundile on seatud kitsendusi, näiteks servituute. Niisamuti võib olla ka väljaspoole kinnistut jäävaid piiranguid, millega krundiomanik peab arvestama, kuigi otseselt servituuti määratud ei ole. Näiteks kõige levinum on elektripaigaldise kaitsevöönd, st elektrimaakaabelliin kinnistu piiri läheduses.

Selliste asjadega saab tutvuda maa-ameti kitsenduste kaardi abil.

Naaberkinnistud ja piirkonna tuleviku perspektiiv

Liiklus, infrastruktuur, kauplused, transpordiühendus jm eluks vajalik.

Ligipääsetavus suure veokiga

Kui otsustate moodulmaja kasuks, peab kinnistule pääsema suure ja raske veokiga – seda nii teekatet kui teeäärseid suuri puid silmas pidades.

Lõpetuseks

Need olid olulisemad nüansid eramu ehitamiseks sobiliku kinnistu valimisel. Sellega töö aga ei lõppe -küsimused lähevad lihtsalt spetsiifilisemaks. Näiteks, millist maja soovitakse ja vajatakse, kui suurt, millist haljastust jne.

Carol Saarik, Uus Maa Kinnisvarabüroo maakler

Compare Listings