Your search results

11 nõuannet, mis aitavad kaasa heale üürisuhtele

Posted by UusMaaPluss on juuli 11, 2023
| 0
11 nõuannet, mis aitavad kaasa heale üürisuhtele

Kinnisvara üürileandmisest võib kujuneda kas väga tulutoov või hoopis närvesööv ja kulukas ettevõtmine. Selleks et üürikogemus oleks positiivne, saab omanik omalt poolt palju ära teha.

Aeg-ajalt tuleb ikka ette, et üürniku profiil võib olla nii finantsiliselt kui ka muudes aspektides pealtnäha sobiv, kuid ometi ei kujune üürikogemus positiivseks, kui üürileandja avastab, et vara ei ole hoitud nii, nagu ta oli oodanud.

Alljärgnevalt toob Uus Maa Luxumi büroo maakler Kairi Vanem välja 11 kasulikku punkti, millele suuremat tähelepanu pöörata.

1. Põhjalik taustakontroll

Taustakontrolli tehes on oluline veenduda, kas klient on põhikriteeriumitelt usaldusväärne ja finantsiliselt võimeline üüritava vara eest tasuma. Kriteeriumiteks on:

  1. töökoha olemasolu. Veendu kliendi piisavas sissetulekus. Ideaalis võiks üürimakse moodustada mitte rohkem kui 50% kuupõhisest sissetulekust;
  2. positiivne maksekäitumiste ajalugu;
  3. kriminaalkaristuse puudumine;
  4. eelnevate üürivaidluste puudumine.

2. Üksikajalik üürileping

Põhjalikult ja detailselt ettevalmistatud üürilepingust on abi mõlemale osapoolele. Selgesti ja üheselt arusaadav leping aitab üürnikel mõista oma kohustusi ja vastutusalasid.

Lepingus on võimalik reguleerida ka elamispinna kõige väiksemaid eritingimusi ja üürniku tegutsemisvabadust (aukude seina puurimist, ruumis liikumist välisjalanõudes, toatemperatuuri soovitatavat taset jms).

3. Tagatisraha

Tagatisraha eesmärk on kompenseerida üürileandja varale üürniku tegevusest tingitud võimalikke kahjustusi. Arvestatavalt suure tagatisraha puhul on üürilevõtjate vastutus vara hea seisukorra säilimise eest märgatavalt kõrgem. Loomulikult on suurem tagatisraha summa üsna levinud koduloomadega üürnike puhul.

4. Eeskujulik üüripind

Üürileandja saab olla üürnikule eeskujuks, andes üle ideaalselt puhta ja viimistletud pinna. Vara, mis on algusest peale puhas, organiseeritud ja hoolitsetud, motiveerib ka üürnikke seda paremini hoidma. Viidake sellele, mis on teile oluline.

5. Põhjalik üleandmine

Üürniku sissekolimisel on oluline koos läbi viia kinnisvara põhjalik ülevaatus ning dokumenteerida protsess autentsete fotode, videote või/ja kirjalike märkmetega. Üleandmisaktis fikseeritu on hilisemalt tõenduseks hästi või halvasti hoitud vara ja sellest tulenevate nõuete kohta.

Samuti jääb protsess üürnikule hästi meelde ja seeläbi on tõenäosus, et ta vara eest paremat hoolt kannab, suurem.

6. Kontrollajad

Üürileandjal on soovi korral õigus korraldada oma kinnisvara seisukorra kontrollimiseks regulaarseid ülevaatusi. Seejuures peab silmas pidama printsiipi „teha seda nii vähe kui võimalik ja nii tihti kui vajalik“.

Kontrollvisiidi raames on ühtlasi hea võimalus suhelda üürnikega ning uurida remonti või lahendust vajavate probleemide kohta. Lisaks veendumusele, et kinnisvara on hästi hoitud, saab kontrolli all hoida ka kõik vajalikud parendustööd.

7. Head suhted

Abivalmis ja positiivne kontakt üürnikega on eduka kogemuse võti. Vastastikune austus ja heatahtlik suhe kandub üle ka kinnisvara eest hoolitsemisele. Üürisuhtele tekib isikupõhine kontakt ja üürnikul tekib heatahtlik vastutustunne.

8. Kodu kasutusjuhend

Keegi ei tunne oma kodu eripärasid paremini kui omanik ise. Et ka üürnik neid mõistaks, on nutikas koostada kokkuvõtlik kodu kasutusjuhend, mis on suureks abiks üürnikule ning toob hingerahu üürileandjale, teades, et kinnisvara kasutavad isikud oskavad õigeid puhastusvahendeid appi võtta ja terve elamispinna korrashoiul just õigeid vahendeid tarvitada.

Kasuks tuleb kindlasti ka see, kui hädavajalike tegevuste teostamiseks on õiged vahendid omaniku poolt juba olemas.

9. Naabrite kontakt

Hea viis olla kursis üürnike käitumistavadega on omada kontakti naabritega. Kui üürnike elutegevus on rahulik ja kõik tundub tavapärane, siis on suur tõenäosus, et nii ka on ja suuremaks muretsemiseks põhjust ei ole.

10. Kindlustus

Hingerahu pakuvad ka erinevad kodukindlustuse võimalused, millega on võimalik varakahju ära kindlustada nii üürniku tegevuse kui ka tegevusetuse vastu.

11. Koristaja

Olemaks kindel, et vara saab vähemalt korra kuus põhjalikult koristustatud ja usaldusväärse isiku poolt kontrollitud, on hea kaasata usaldusväärne koristaja. Seda on võimalik kokkuleppel üürnikuga vormistada kui eraldi kulu üürnikule või omaniku erisoovina, mis juba sisaldub üürihinnas.

Kokkuvõtvalt. Omanikud saavad alati anda omapoolse panuse, et nende varade üürnikud oleksid hoolsad ja vastutustundlikud. Loomulik kulum on kinnisvara üürimise puhul normaalne nähtus ning ei saagi eeldada, et pärast üürimist on see täpselt samasuguses seisukorras.

Järgides ülaltoodud printsiipe, on teil olukorra üle parem kontroll ja suurem võimalus õudusunenäolisest stsenaariumist pääsemiseks.

Compare Listings